LEDER TORSDAG 12. DESEMBER

Rasisme er fortsatt et alvorlig problem

MOT RASISME: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), justisminister Jøran Kallmyr (Frp), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statsminister Erna Solberg (H) lanserte regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering onsdag.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det er trist og tragisk, og samtidig absurd.

Leder

Tankegods som hører til på historiens skraphaug finner dessverre fortsatt gehør i 2019. Det er trist og tragisk, og samtidig absurd. Norges befolkning har aldri, gjennom hele vår historie, vært så mangfoldig som nå. Likevel er rasisme og diskriminering fortsatt et problem i vårt samfunn.

I går la regjeringa fram en ny handlingsplan mot rasisme, med til sammen 50 konkrete tiltak. Statsminister Erna Solberg (H), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterte planen i Oslo. Den skal gjelde fra 2020–2023.

– Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høg grad av trygghet. Og det er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet, sa Trine Skei Grande da planen ble presentert.

Det er flere årsaker til at rasismen er på frammarsj i Europa. Større økonomisk forskjeller, med mer fattigdom og arbeidsledighet har historisk sett ofte vært en forklaring. Og er det kanskje nå også. Økt polarisering kjennetegner snart alle land i Europa og andre deler av verden. Samtidig som falske nyheter og desinformasjon på sosiale medier gjør det lettere for den som ønsker å spre hatefulle meninger og budskap.

I Norge er det urimelig å tro at nedgangstider eller arbeidsledighet er noen viktig årsak til rasisme i 2019. Likevel er det et faktum at rasisme og diskriminering er et problem hos oss også. Vi har som nasjon også sett at det i verste fall kan det føre til ekstremisme og fryktelige terrorhandlinger.

En handlingsplan er viktig. Men vel så viktig er det at vi alle – og spesielt alle som sitter i framskutte posisjoner – ikke bruker ord og fremmer et budskap som gir grobunn for rasisme.