LEDER ONSDAG 11. DESEMBER

Ny rapport styrker Møreaksen

Ny rapport: Statens Vegvesen hadde invitert både Møreaksen og Romsdalsaksen til pressemøtet da den nye rapporten om fjordfkryssing ble lagt frem.  Foto: Bjørn Brunvoll

Rapporten gir et grunnlag for en mer faktabasert debatt om kryssing av Romsdalsfjorden.

Leder

Det var knyttet stor spenning til den nye rapporten fra Statens vegvesen om fjordkryssing. Rapporten som er bestilt av Samferdselsdepartementet har vurdert alternativ for hvordan E39 best kan krysse Romsdalsfjorden. To alternative krysninger samt en løsning med hyppigere ferjeavganger er vurdert. Dette har vært en av de virkelig store debattsakene i fylket de siste åra. Inntrykket etter presentasjonen på fredag er at Møreaksen er styrket. Rapporten konkluderer med at Møreaksen har lavest kostnader. Møreaksen er ifølge Statens vegvesen også det eneste alternativet som innfrir målet om økt pendlingsomland for byene.

Fjordkryssing er et stort samfunnsprosjekt. Det alternativet som er valgt, må tåle debatt. Derfor har det vært positivt med engasjement rundt både hyppigere ferje og alternativ kryssing Romsdalsaksen. Når det nå er utarbeidet en stor rapport om saka, er det vanskelig å legge den til side. Sjølsagt er det fortsatt lov å være uenig, men Statens vegvesen sin rapport framstår som både grundig og faglig. Det gjorde også presentasjonen da rapporten ble lagt fram. Rapporten gir et grunnlag for en mer faktabasert debatt. Det skal fortsatt være rom for kritiske spørsmål, det kan være med på å sikre at det valgte alternativet blir så bra som mulig.

Samferdselsministeren har sjøl vært med på å skape debatten som har oppstått rundt ferjefri E39. Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet er en av stemmene som har vært kritisk til prosjektet. Jon Georg Dale er nå tydelig på at prosjektet ikke vil bli vraket med han som statsråd. Sjøl om kontekst i stor grad er de store prosjektene i Hordaland og Rogaland kan uttalelsene leses som et klart signal til de som kjemper for en kryssing av Romsdalsfjorden. Fra den nasjonale debatten ser man at klimahensyn vektlegges fra politiske miljø som er skeptisk til det ferjefrie prosjektet. Her fikk Romsdalsdaksen et godt kort i Statens vegvesen sin rapport.