LEDER TIRSDAG 10. DESEMBER

Gi frivilligheten bedre vilkår

FRIVILLIG ARBEID: Elever ved Julsundet skole laget fest for de eldre i bygdas. Mathias Kalvatsvik fra Bjørns Orkester bidro med musikk.  Foto: Hugo Tingvoll

Samarbeid mellom frivillige og det offentlige blir stadig viktigere

Leder

I en travel førjulstid ser man mange eksempel på hvor mye frivillig innsats betyr for lokalsamfunnet. I løpet av de siste ukene har Romsdals Budstikke hatt oppslag fra by og bygd som viser betydningen av frivillig innsats. I Molde er Frelsesarmeen viktig for at det skal bli julefeiring for alle. Elever ved Julsundet skole inviterte for vel en uke siden til eldrefest i bygda. Arrangementet var en del av valgfaget «Innsats for andre» og fikk svært gode tilbakemeldinger. Også i andre kommuner har liknende valgfagsaktiviteter blitt populære, og viser på mange måter en verdifull trend i samfunnet.

Samarbeid mellom frivillige og det offentlige blir stadig viktigere. Det er viktig at man legger til rette for dette i kommunene. En undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at kommuner med en helhetlig frivillighetspolitikk oppnår bedre resultat. Spesielt gjelder dette i arbeidet med integrering. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, oppfordrer flere kommuner til å lage en egen plan for frivilligheten. Han mener at det kun er 15 prosent av norske kommuner som har en slik politikk i dag. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug har også understreket de viktige bidragene som frivillige organisasjoner gir, blant annet for å jobbe mot ensomhet blant eldre.

Kongeparet inviterte i slutten av november til tradisjonell «Afternoon Tea» på Slottet. Gjestene var aktive eldre mennesker fra hele landet som jobber for frivilligheten i sine lokalsamfunn. Kongeparets invitasjon var en fin anerkjennelse av det gode arbeidet som gjøres av eldre mennesker i mange lag og organisasjoner. Kongen understreket i sin tale til gjestene at arbeidet som legges ned også er til inspirasjon for andre. Regjeringa la i 2018 fram en stortingsmelding om frivillighet. Der ble det også gjort klart at det jobbes for at 2022 skal være frivillighetens år. I samband med markeringen av frivillighetens dag 5. desember offentliggjorde kulturministeren at det er bevilget 1,5 millioner kroner til planlegging av markeringen frivillighetsåret.