LEDER TORSDAG 5. DESEMBER

Milliarder og miljø

LAKS: Fiskeriminister Harald T. Nesvik tror på store muligheter for norsk sjømat i Kina og Sør-Korea. Men han må også svare for miljøkritikk mot næringa.  Foto: NTB scanpix

Men også påfører miljøet skader i stor skala.

Leder

Det har handlet mye om oppdrettsnæringa i høst, på godt og vondt. I går var nyheten at norsk sjømateksport har doblet seg siden 2010. I år vil Norge for første gang eksportere sjømat for over 100 milliarder kroner.

Norsk sjømateksport består av mange element og det skjer stadig innovasjon i næringa. Men den største eksportartikkelen innen sjømat er fortsatt suverent oppdrettslaks. Laks står for rundt 67 prosent av norsk sjømateksport. Nest viktigst er torsk, som står for 10 prosent av eksporten.

Samtidig som oppdrettsnæringa har gullkanta år, har det også kommet forslag om at den må betale mer i skatt. Som vi har skrevet tidligere, har er regjeringsoppnevnt utvalg foreslått at laksenæringa må betale en egen skatt når den tjener milliarder på å bruke felles havressurser. Ressurser næringa i stor grad har fått gratis tilgang til. De bør akseptere mer skattlegging.

Det er ingen tvil om at oppdrettsnæringa ikke bare skaper verdier, men også påfører miljøet skader i stor skala. Lokale fiskere rundt oppdrettsanlegg har fortalt om hvordan villfisk i havet blir skadelidende. Forskere slår alarm om sjøørreten, som er så luseplaget at den kan bli utryddet. I går meldte NRK at fylkesmannen i Sogn og Fjordane frykter at et unikt og stort korallområde står i fare for å bli ødelagt av et nytt oppdrettsanlegg.

I Romsdals Budstikke har vi høst kunne fortelle to nyheter om oppdrett som forhåpentligvis kan både gi gode framtidsmuligheter for næringa og som samtidig i større grad skåner miljøet rundt: Oppdrett med «Egget», spesialdesigna, tette oppdrettsanlegg, kan bli aktuelt i Langfjorden om selskapet Hauge Aqua får positivt svar på sin søknad. Salmon Evolution har allerede fått godkjent konsesjonssøknaden for å etablere eget landbasert settefiskanlegg på Harøysundet.

Vi tror at det er slike lukkede anlegg som er framtida. Norsk oppdrettslaks (og annen fisk) er en betydelig matkilde som verden trenger. Men det vil være utrolig dårlig reklame og veldig trist hvis dette skjer på bekostning av norsk natur og truer det biologiske mangfoldet i våre fjorder og i havet.