LEDER ONSDAG 4. DESEMBER

Talentjakt skaper nye utfordringer

«Talentutvikling må gjøres på en ryddig måte og krever en åpen dialog.»

STARTER TIDLIGERE: Akerakademiet ønsker å knytte til seg spillere tidligere. Flere klubber mener at det gir nye utfordringer i distriktene.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leder

Kommende sesong vil Akerakademiet samle de beste 13-åringene i distriktet i MFK. Dette innebærer at unge gutter må kutte båndet til sitt lokale lag, og pendle til Molde for trening. Endringen har skapt reaksjoner i flere lokale klubber. Eidsvåg og Hjelset-Kleive opplyser at de ikke kan stille egne lag. Frivillige trenere forteller at klubbene har mottatt en e-post fra Akerakademiet om at de ønsker å snakke med spillere om mulig overgang. MFK bekrefter at de har kontaktet seks-sju klubber i distriktet, men vil ikke bekrefte hvilke klubber.

Mange unge jenter og gutter drømmer om å bli profesjonelle fotballspillere. Samtidig er fotball en stor og viktig aktivitet i mange lokalsamfunn. Idretten har en viktig samfunnsfunksjon. Dette understrekes også av Norges Fotballforbund (NFF). Avveiningen mellom talentutvikling og idrettens samfunnsfunksjon er en kjent problemstilling. Et sentralt spørsmål er når de profesjonelle idrettsmiljøene skal hente barn og unge ut av sitt klubbmiljø. Akerakademiet framholder at det er best for de største talentene å komme til Molde. De opplyser at de vil sette sammen en stor treningsgruppe med 13- og 14-åringer som også skal spille kamper nasjonalt.

Frustrasjonen som de mindre klubbene føler er forståelig. For et lokalsamfunn betyr det mye å ha lag i ungdomsserien i fotball. Dette er viktig av folkehelsehensyn, for oppvekstmiljø og for idrettslaget. Det er brei enighet om at man skal legge til rette for at de største talentene skal få utvikle seg. Akerakademiet er et fagmiljø på talentutvikling. Det er likevel viktig at løsninger kommer til gjennom dialog og gode prosesser, spesielt når man starter med noe som oppfattes som en ny praksis.

Det er viktig for MFK sin posisjon i distriktet at talentutvikling blir gjort på en ryddig måte. Frem til nå har dette for de yngste i ungdomsfotballen handlet om hospitering. Dette er en ordning som også tar hensyn til moderklubben, og som fotballkretsen fremmer som et godt alternativ. Dette sikrer også at moderklubbene får utdanningskompensasjon dersom spillerne blir toppspillere. Hospitering gi bedre samhandling, og samtidig begrense tidkrevende pendling.