LEDER ONSDAG 27. NOVEMBER

Ny rekord styrker krav om sikring

Rekordbesøk: Trollstigen er mer populær enn noen gang, men behovet for overvåking og eventuell rassikring må tas på alvor.   Foto: Eirik Heen

Hvem skal betale for overvåking og rassikring av Trollstigen?

Leder

Trollstigen har i mange tiår vært en av Norges største naturbaserte attraksjoner. Populariteten har vært enda større etter at vegen ble utbedret og ikke minst utbyggingen på selve platået ble ferdigstilt.

1,16 millioner mennesker besøkte Trollstigen i 2019. En økning fra i fjor på nesten 12 prosent, forteller Åndalsnes Avis. – Trollstigen genererer trafikk til alle som driver reiseliv og handel. Det gir overnatting, servering, handel og behov for sørvis. Trollstigen er utrolig viktig og har styrka sin posisjon de siste åra, sier daglig leder Hilde Gråberg Bakke i Romsdal Reiseliv og Handel (RRH) til avisa.


Trollstigen med rekord: – Fortsatt et stort potensial

2019 ble et meget godt år for Trollstigen. 1.16 millioner mennesker besøkte veien.


Det er over 100 år siden Stortinget vedtok at det skulle bygges en bilveg mellom Romsdalen og Valldalen på Sunnmøre. Men først 20 år etter vedtaket i 1916 sto vegen ferdig. Siden kong Haakon VII offisielt åpnet Trollstigen i 1936 har den spektakulære kjøreturen vært en av landets fremste attraksjoner.

I juni 2012 ble vegstrekningen Trollstigen-Geiranger offisielt åpnet som Nasjonal turistveg. På platået sto nytt sørvisbygg, gangveger og to flotte utsiktsplattformer klar til å ta imot besøkende. Samme år ble Trollstigen besøkt av 750.000 mennesker. Flere arkitektpriser og ytterligere nasjonal og internasjonal berømmelse senere kommer over en million besøkende.

Er taket nådd? I de travleste sommerukene er det ingen tvil om at Trollstigen har mer enn nok besøkende. Men det er også tider på året og døgnet, mens vegen er åpen, hvor kapasiteten er langt større enn besøket. Hvor klimatilpasset trafikken til Trollstigen er skal vi la ligge her, men temaet bør debatteres.

For nøyaktig ett år siden kom en ny rapport som viste at skredfaren i Trollstigen «overgår akseptabel risiko». Rapporten utløste et hittil ubesvart spørsmål, hvem skal betale for overvåking og rassikring av Trollstigen? Fylket sjøl har lansert muligheten for en turistskatt. Etter vår mening er Trollstigen en av de fremste trekkplaster Norge har. Rassikringen må være en nasjonal oppgave.