LEDER LØRDAG 23. NOVEMBER

Tannlegen kommer oftere dit eldre bor

Bedre tannhelse: Stadig flere eldre beholder egne tenner livet ut. Nå satser fylkestannlege Anthony Normann Valen på flere ambulante team som kan behandle eldre der de bor.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

I mange tilfeller er det enklest at tannlegen kommer dit eldre og sjuke er.

Leder

Det er spennede ting i vente i den offentlige tannhelsetjenesten.

Da fylkestannlegen fortalte hvordan man ser for seg tannhelsetjenesten de kommende åra, var det avviklingen av 17 distriktstannklinikker som fikk den største oppmerksomheten. I Romsdals-regionen foreslår fylkesrådmannen å legge ned tannklinikken i fem av kommunene, og i stedet satse på en kompetanseklinikk ved St. Carolus i Molde, samt distriktsklinikker i Elnesvågen og Åndalsnes.

Hovedbegrunnelsen for å bygge tannhelsekartet på nytt, er at med dagens mange småklinikker er det vanskelig å skaffe tannleger og ha stabil drift ved alle klinikkene.

Det pågår et generasjonsskifte blant tannlegene, der flere eldre tannleger går ut av aktiv tjeneste, mens unge tannleger helst vil jobbe i større fagmiljø. Ved å satse på større kompetanseklinikker, mener fylkestannlegen det vil bli enklere å skaffe tannleger. Kompetanseklinikken i Molde vil fullt bemannet telle rundt 10 tannleger.

En side ved tannhelsetilbudet som har fått liten oppmerksomhet, er den økte satsingen på eldre over 70 år. Mange eldre over 70 år har rett til gratis tannbehandling. De nærmeste 20 åra vokser eldregruppa kraftig, og blir like stor stor som barn/ungdomsgruppa.

Bare i Hustadvika kommune øker antall eldre fra 1.700 til 2.900, i dagens Molde fra 3.600 til over 6.000 personer. Mange eldre er heldig og har sine egne tenner livet ut. Behovet for tannhelsetjenester blir dermed bare større og større.

Fylkestannlegen skal neste år kjøpe inn fire mobile tannlegestasjoner. Forsøksordningen innebærer at tannlege og tannhelsesekretær reiser ut til institusjonene og ordner beboernes tenner. Det daglige munnstellet er det kommunen som har ansvaret for. Vi ser at det i mange tilfeller vil være enklere at tannlegen kommer dit eldre og sjuke er, enn at hver enkelt pasient skal transporteres inn til en klinikk.

I omsorgssektoren er tanken at flere eldre skal bo lengst mulig heime. Da må tannhelsetilbudet i større omfang flyttes ut til heimeboende.

Det blir spennende å se om ordningen med ambulante tannhelseteam kan være en god og forutsigbar løsning for eldre heimeboende. Nytenkning er nødvendig når pasientgruppa vokser.