LEDER ONSDAG 20. NOVEMBER

Sats mer på skolesvømming

«Merforbruket ved Moldebadet er lettere å akseptere dersom kommunen samtidig gir flere barn nyttig svømmeopplæring.»

KREVENDE: Anstrengt økonomi og lite skolesvømming er ikke bra for Moldebadet. Daglig leder Eva Kristin Ødegård vil at kommunen skal satse på skolesvømming.   Foto: Bjørn Brunvoll

Leder

Moldebadet sliter med å få god drift. Siden starten i 2010 har det kommunale badet hatt et merforbruk på nesten 25 millioner kroner sammenliknet med budsjett. År etter år har badet jobbet mot mål som de ikke har klart å nå. For enhver organisasjon er dette en krevende situasjon. Det er ingen god følelse å ikke nå de resultatene som eieren setter. Moldebadets daglige leder er tydelig på at badet nå trenger mer støtte fra kommunen for å gå i balanse.

Situasjonen rundt Moldebadet er ikke enestående. Også andre norske kommuner har slitt med å få god økonomisk drift av store badeanlegg. En slik offentlig investering må derfor sees i en større sammenheng. Et badeland som Moldebadet bidrar til folkehelse, styrker reiselivet og kan gjøre at flere lærer å svømme. Et sentralt spørsmål er hvor stor andel av befolkningen som får nytte av tilbudet, og til hvilken pris. Dette avhenger av hva slags ordning man har rundt skolesvømming.

Da Moldebadet ble bygd var det nok mange som så for seg at dette skulle bidra til mer og bedre svømmeopplæring. Det har ikke skjedd. I Molde er skolesvømming på et minimum. Samtidig opplyser badet at de har ledig kapasitet. For skolebarna i Molde kommune er det mildt sagt kjedelig å vite at byen har et badeland som de i liten grad for brukt til skolesvømming. Molde kommune bør ha ambisjoner om å øke tilbudet til skolebarna. Daglig leder av Moldebadet opplyser at Molde ligger lavt sammenliknet med andre kommuner.

Det blir spennende å se hva slags ordninger det blir for skolesvømming for Nye Molde kommune. Kommunesammenslåingen kan være en anledning til å øke ambisjonene for skolesvømming i kommunen. Det er positivt at kommunen nå ser på muligheter for å øke omfanget av skolesvømming, og at man sonderer samarbeid med næringslivet. Merforbruket ved Moldebadet er lettere å akseptere dersom man samtidig gir flere barn nyttig svømmeopplæring.