LEDER MANDAG 18. NOVEMBER

Maratonmøter tar knekken på folk

«Dette er oppskriften på å ta knekken på folkets representanter i lokalpolitikken.»

Lange møter: Dette bildet fra siste møtet i Molde kommunestyre illustrerer lokalpolitikerne som debatterer viktige saker til langt på kveld.   Foto: SIGRUN LOSSIUS MEISINGSET

Leder

Etter lokalvalget i høst har mange kommuner startet friskt med nye personer inn i styrer og stell, akkurat slik et lokaldemokrati er ment å fungere. I iveren etter å ta tak i flest mulig saker, har det vært fristende å sette opp en mengde saker på sakslista. Det dreier seg om regnskapsrapportering, oppnevning av medlemmer til ulike nemnder og styrer eller om lokalpolitiske saker det er delte meninger om. I tillegg inviteres kommunene til å uttale seg i en rekke saker som staten eller fylkene har sendt ut. Summen av alt ender med ei saksliste som kan ta motet fra de fleste lokalpolitikerne. Møtene blir langvarige.

Forrige uke la varaordfører Magnhild Vik i Rauma ut et innlegg på Facebook der hun fortalte at hun hadde sittet i møter i 15 timer torsdag 14. november. Kommunestyret i seg sjøl tok over 8 timer, og lokalpolitikerens arbeidsdag var nesten dobbelt så langvarig som en arbeidstakers normaldag. Både i Rauma kommunestyre og i Molde kommunestyre som mer enn 20 saker og høringer på sakskartet. Situasjonen er velkjent i de andre kommunene: Møtene glir ut i evigheten. Mot slutten av møtene føler folk tidspress, og det blir lite rom for konstruktive debatter og meningsutvekslinger. Maratonmøter er lite forenlig med et vanlig familieliv, og er oppskriften for å ta knekken på dem som har sagt ja til å være folkets representanter i lokalpolitikken.

I Aure kommune på Nordmøre er det laget et reglement der det står at møter i kommunestyret maks skal vare i tre timer. Vi forstår at noen tider på året vil det hope seg opp saker slik at møtene må strekkes litt, men det må ikke være normalen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet presiserte i 2015 det kommuneloven sier: Det er lederen i det folkevalgte organet, altså ordføreren, som setter opp sakslista for det enkelte møtet. Administrasjonen støtter opp og forbereder saker, men ansvaret for at det ikke blir for mange saker på sakslista, ligger hos ordføreren. I høst har kommunestyrene høstet erfaring med hva som fungerer og hva som kan forbedres. Noen mener det er bedre med ett møte ekstra dersom saker hoper seg opp. Det høres ut som en god idé.