LEDER TIRSDAG 19. NOVEMBER

Hvem tjener på dagligvarehandel?

Aksjonen gir et sterkt signal om at Konkurransetilsynet ønsker en transparent og rettferdig handel .

MEKTIGE KJEDER: De tre store matvarekjedene har mye makt. Derfor er det positivt at Konkurransetilsynet går inn og sjekker innkjøpsavtalene.   Foto: Scanpix

Aksjonen gir et sterkt signal om at Konkurransetilsynet ønsker en transparent og rettferdig handel

Leder

Konkurransetilsynet gjennomførte sist uke en større razzia mot dagligvarebransjen. Tilsynet ser spesielt på innkjøpsordningene mellom store merkevarer og Norgesgruppen. Foreløpige rapporter går ut på at det kan være så store prisforskjeller mellom dagligvarekjedene at det kan være skadelig for konkurransen. Dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høgere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven, opplyser tilsynet til Dagens Næringsliv.

Makta i norsk dagligvarehandel er konsentrert rundt tre store kjedegrupperinger. Også på leverandørsida er det aktører som er svært mektige. Derfor er det svært viktig at Konkurransetilsynet følger nøye med på innkjøpsavtalene som er etablert, og at disse er rettferdige. Taperne kan bli forbrukerne som betaler høgere pris og får et svakere utvalg i butikkene. Aksjonen som nå er satt i gang heter «Prosjekt Dagligvare», og kommer etter Stortingets vedtak om å framme konkurranse i dagligvarehandelen. En av de store bekymringene er at det blir vanskelig for nye aktører å komme inn på det norske markedet.

Aksjonen gir et sterkt signal om at Konkurransetilsynet ønsker en transparent og rettferdig handel. Det er allerede varslet at de vil fortsette å følge bransjen tett. Det tror vi kan virke forebyggende. Sjøl om man ikke har konkludert med at det er gjort brudd, vil et slikt signal virke skjerpende. Prinsippet om like vilkår er viktig i norsk handel. NHO understreker at både forbrukere og næringsdrivende er tjent med at konkurranselovgivningen blir fulgt.

Over ti prosent av utgiftene i en norsk familie går til mat og drikke. Det blir ofte referert til at det er små marginer i dagligvarehandelen. Samtidig gjør volum at skjevheter lett vil ramme lommeboka til forbrukerne. Et offensivt Konkurransetilsyn er viktig for å øke oppmerksomheten på hvem som tjener på den norske dagligvarehandelen.