LEDER FREDAG 15. NOVEMBER

Langt fram for sykkelbyen Molde

For syklister: Molde sentrum trenger bedre tilrettelegging for syklister, men framdriften er liten.  Foto: Marit Heiene

Det er fortsatt vanskelig og tidvis farlig å være syklist i Molde.

Leder

Du ser det lett på trafikken i Molde selv nå i november, morgen som ettermiddag, at antallet syklister har økt formidabelt. Også etter det som tradisjonelt har vært slutt på sykkelsesongen, er det mange som nå vintersykler.

Gjennom flere år har som kjent sykkel som framkomstmiddel økt i popularitet. Av flere årsaker:

– Mange sykler fordi det er miljø og klimavennlig transport. Bevisstheten om egen innsats for å redusere klimautslipp er større enn noen gang.

– Sykler og sykkelutstyr har utviklet seg mye de siste åra. Først og fremst takker være elsyklene, som har gjort romsdalske motbakker lettere å takle. Men også nytt utstyr som vinterdekk og lignende gir mulighet til å sykle året rundt.

– Sykling gir god helsegevinst for den enkelte og for folkehelsa.

– Sykling er gratis i en by og et område hvor kollektivtrafikk ikke akkurat er på billigsalg.

Til tross for alle disse gode argumentene for sykling har Molde havnet akterut som sykkelby. Det er fortsatt vanskelig og tidvis farlig å være syklist i Molde.

Ofte er valget mellom å sykle langs sterkt trafikkerte veger eller balansere mellom fotgjengere på smale fortau eneste alternativ. Deler av Frænavegen, Øvre veg og Sandvegen er skrekkeksempler på slike strekninger.

Selvfølgelig har det vært framskritt mange steder i Molde. Sykkelruta mellom Molde vest og Julneset er et fint eksempel. I utkantene øst og vest for sentrum er det gode gang- og sykkelveger.

Men nå virker det som om Molde står på stedet hvil som sykkelby. Samtidig som det i løpet av de siste par åra har blitt så mange flere som sykler. Vi har behov for at det igjen blir satt fart i utbyggingen av en sykkelløsning gjennom Molde by. At usikkerheten rundt Bypakken og bompengefinansiering har bremset utbyggingen er forklaringen, men kan ikke være unnskyldningen i årevis framover.