LEDER MANDAG 11. NOVEMBER

Venstres siste sjanse til å komme til orde

«Å dure videre med samme ledertrio i Venstre, er dømt til å mislykkes.»

Fornyelse: Trine Skei Grande har ledet Venstre i snart 10 år. Partiet skriker etter fornyelse i partiledelsen. FOTO: RICHARD NERGAARD 

Å dure videre med samme ledertrio i Venstre, er dømt til å mislykkes.

Leder

Venstre i Møre og Romsdal har tilsynelatende ingen klar mening om hvem som bør lede partiet inn mot stortingsvalget i 2021. VG presenterte nylig en oversikt der hvert fylkeslag er spurt om hvem de mener bør være Venstres leder. Mens samtlige av de andre fylkene/regionene i landet klart og tydelig mener at Venstre trenger fornyelse i partiledelsen, vises Møre og Romsdal som en grå flekk, uten noen tydelig mening. Dersom dette stemmer, vil Møre og Romsdal Venstre være en bidragsyter til å nulle ut et parti som allerede strever for å overleve.

De politiske partiene er glupsk etter oppmerksomhet. I Venstre har oppmerksomheten i valgkampen og gjennom høsten handlet om lederstrid og indre motsetninger. De politiske sakene har havnet i bakgrunnen. Nylig presenterte VG en meningsmåling som viste at Abid Raja og Sveinung Rotevatn oppfattes som de to beste kandidatene til å lede Venstre videre, når partiet skal velge ledelse på landsmøtet til våren. bø er også mulig lederkandidat. Trine Skei Grande, som har ledet Venstre siden 2010, har fortsatt sine tilhengere, men de er mindretall. På de nasjonale meningsmålingene får Venstre oppslutning på mellom 3 og 4 prosent. Norges eldste parti skriker etter fornyelse. Å dure videre med den samme ledertrioen med Skei Grande på topp i to nye år, er dømt til å mislykkes.

Mange Venstre-velgere har vendt partiet ryggen. Ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal i høst ble Venstre en parentes i bykommunene; 2,1 prosent i Ålesund, 3,3 prosent i Molde og 3,7 prosent i Kristiansund. Analysenettstedet Pollofpolls.no kommenterer at Venstres tyngdepunkt er flyttet enda mer til de tettbygde strøkene i det sørøstlige Norge. Distriktsprofilen kan fort bli ofret for et urbant sjarmforsøk. Det blir en formidabel oppgave i fylkespolitikken for den rutinerte Venstre-politikeren Pål Farstad å vise at Venstre kan utrette noe for kystfylker som Møre og Romsdal. Landsmøtet om få måneder blir Venstres siste sjanse til å sette sammen en ledelse som gjør at Venstre kommer til ordet i samfunnsutviklingen. Fortsetter Venstre langs en politisk tåkelagt sti, er sjansen stor for at ferden endser ved ei bratt klippe.