Feil medisin for kollektivtrafikken

Vil ha flere til å bruke buss: Politikerne vil ha flere til å reise kollektivt, blant annet med buss. Nå foreslås det å sette opp prisen på bussbillettene.   Foto: FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Skal folk motiveres til å reise kollektivt, må det ligge en fordel i det, ikke økte utgifter.

Leder

Vil flere pendlere la bilen stå og ta bussen når bussbilletten blir dyrere? Vil flere ungdommer kjøpe ungdomskortet Fram Ung når prisen skrus opp? Vil flere reise med ferjene når ferja ikke skal gå like ofte som i dag? Dette er noen av spørsmålene politikerne i Møre og Romsdal må diskutere de nærmeste ukene.

Det er brei enighet om å gjøre det så attraktivt å reise kollektivt at flere velger fellesløsninger i stedet for enkeltvis å bruke bilen. Flere sykkelveger, hyppigere bussavganger, flere ferjeavganger fra tidlig morgen til langt på kveld er noen av tiltakene som blir sett på som nødvendig for at flere av oss skal la være å bruke privatbil.

Denne uka la fylkesrådmannen i Møre og Romsdal fram forslag til sparetiltak for de kommende fire åra. Blant forslagene er å sette opp billettprisene på ferjene, på bussene og øke prisen på ungdomskortet. Flere av bussrutene til og fra bygdene, kan bli lagt ned. Vi mener summen av sparetiltakene er feil medisin for å øke kollektivtrafikken.

Ungdom i Møre og Romsdal kan kjøpe ungdomskortet Fram Ung for 426 kroner i måneden. Med dette kortet kan de, fram til de fyller 23 år, reise ubegrenset med buss, ferje og hurtigbåt i en måned. Ordningen har vært en suksess. Elever i videregående skole og voksenopplæring har rett på gratis skoleskyss når de bor mer enn 6 kilometer fra skolen.

Mange bor nærmere, men har likevel flere kilometer skoleveg. For mange unge er valget enten å bruke motorsykkel eller bil, eller å bruke buss ved å kjøpe Fram Ung. En enkeltbillett koster for øvrig minst 38 kroner med bussen. Å gjøre det dyrere for ungdom å ta buss og ferje, er dårlig motivasjon for å reise kollektivt. Ungdoms reisevaner blir i neste omgang voksnes reisevaner.

Den nye flertallskonstellasjonen i fylkestinget, med Miljøpartiet De Grønne, SV, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet får litt å bryne seg på. I den politiske avtalen de seks partiene imellom står det at de vil prioritere kollektivtilbud de kommende fire åra. Flertallet lover også å skjerme ferjetilbudet til de største øyene. Det tenner håp for eksempel i Aukra at det ikke må bli færre ferjeavganger. Skal folk motiveres til å reise kollektivt, må det ligge en fordel i det, ikke økte utgifter.