Klatresenteret kan gi Molde et løft

INTERNASJONALT FORMAT: det nye klatresenteret i Molde skal etter planen stå klart til bruk høsten 2021. Klatreveggen blir 15 meter høg.   Foto: ILLUSTRASJON: Romsdal Tindegruppe

Muligheten for å klatre i en stor hall vil gjøre Molde til en enda bedre by for alle som er interessert i friluftsliv.

Leder

Romsdal Tindegruppe og Molde Næringseiendom vil lage landets mest spektakulære klatresenter i de gamle lokalene til Stålprodukter i Grandfjæra i Molde. Nyheten ble presentert på et møte i Molde næringsforum sist uke, og fikk god mottakelse. Senteret, som skal koste rundt 34 millioner kroner, kan løfte attraktiviteten til Molde som by og arbeidssted. Muligheter til et aktivt friluftsliv er en av kvalitetene som brukes i markedsføringen av Romsdalsregionen. Muligheten for å trene klatring i en stor hall vil gjøre Molde til en enda bedre by for alle som er interessert i friluftsliv.

Romsdal Tindegruppe har jobbet målrettet med planene over flere år. Kompetansen som denne gruppa besitter er viktig for næringslivet og samfunnsberedskapen i Romsdal. Ved å bygge et nytt klatresenter lager man en attraktiv arena hvor man kan bygge videre på denne kompetansen. Foreløpig er det utarbeidet en intensjonsavtale mellom Molde Næringseiendom og Tindegruppa om leie av hallen. Romsdal Tindegruppe opplever økende interesse for klatring. Den nye hallen vil gjøre det langt lettere å inkludere alle som er interessert. I dag er gruppa i ferd med å vokse ut av lokalene i Træffhuset. En oppside ved prosjektet er at det også kan føre til at lokaler i Træffhuset blir frigitt til andre aktiviteter for barn og unge.

I Bodø har man vist at det er mulig å skape god økonomi rundt et stort klatresenter. Dersom man når målsettingen om 100 000 innganger årlig vil klatrehallen i Molde også skape en aktivitet som vil gi ringvirkninger lokalt. Ambisjonene for hallen er høge, målet er å bygge et senter som skal ha internasjonalt format. En slik ambisjon gir også et sterkt signal til lokalsamfunnet om at det er lov til å sette seg høge mål. Strategien oppfattes som offensiv, og kan være med på å gjøre Romsdalsregionen mer attraktiv. Den sentrale beliggenheten gjør at dette er et prosjekt som også kan ha verdi for Molde som bysentrum.