LEDER LØRDAG 2. NOVEMBER

Slutt på kloakkutslipp rett i matfatet

«Det er meningsløst at skip kan dumpe kloakk så å si rett i matfatet.»

Utslipp til fjordene: Fram til nå har skip kunnet slippe ut kloakk i fjordene bare 300 meter fra land. Masseturismen fra cruiseskipene er eksempel på miljøbelastningen.   Foto: KJELL LANGMYREN

Leder

Turistsesongen er på hell i Møre og Romsdal. Stadig flere har valgt å få reiseopplevelser ved å besøke dette fylket. Masseturismen har ei flott oppside, med tilførsel av folk og penger. Nedsida har fått mindre oppmerksomhet – helt fram tilde siste åra. Nå er myndighetene i gang med å stramme inn regelverket for utslipp fra skip som trafikkerer fjordene og kysten for øvrig. Stortinget har vedtatt å kreve at det ikke skal være utslipp fra skip til norske fjorden fra 2026.

Utslipp fra skip til fjordene har fått pågå i et omfang vi nok ikke har vært tilstrekkelig klar over. Etter dagens regelverk kan skip slippe ut gråvann og urenset kloakk bare 300 meter fra land. I år har de tre cruisehavnene i Romsdal hatt nærmere 90 anløp av cruiseskip. Minst 150.000 mennesker har kommet til våre fjorder. Geiranger, som er verdensarvområde, har hatt 225 cruiseskipsanløp med rundt 225.000 gjester om bord. Med et slikt omfang er det lett å tenke seg omfanget av utslipp av gråvann og kloakk i fjordene, kloss oppi strender og bebyggelse og friområder. Cruisetrafikken er eksempel på utslippsproblematikken, men den gjelder like mye lokale fartøy som ferjer, hurtigbåter og frakteskip. Fra årsskiftet skjerper sjøfartsmyndighetene miljøkravene. Det er på høy tid at skip følger internasjonale regler, der utslipp av gråvann, kloakk og tankspyling foregår minst 22 kilometer fra land. Men det vil bli gitt dispensasjoner. Norge lever i stor grad av ressursene i havet. Da er det fullstendig meningsløst å ha et regelverk som tillater skip å dumpe kloakk så å si rett i matfatet.

Samtidig som Norge skjerper regelverket for utslipp, har man havnet bakpå i arbeidet for å lage mottaksapparat for avfall på land. Skip som trafikkerer fjordene i Møre og Romsdal, må ha mulighet til å levere avfall og kloakk til mottaksstasjoner på land. Det gjelder eksempelvis ferjer, hurtigbåter og andre fartøy. Å holde fjordene og kyststripa så rein som mulig, er et felles ansvar. Den enkelte kommune har ingen sjanse til å ta regninga for å bygge mottaksstasjoner. Utgiftene må dekkes av fellesskapet, det vil si gjennom statsbudsjettet.