LEDER MANDAG 21. OKTOBER

Viser omtanke for de svakeste elevene

GIR FORELDRENE VALGMULIGHET: Kristelig Folkeparti, der Victoria Smenes er engasjert, har hovedæren for at foreldrene til de aller svakeste elevene kan få velge skolested.  Foto: RICHARD NERGAARD

Alle parter må strekke seg til det ytterste for å ivareta de aller svakeste elevene.

Leder

Da det nye flertallet som skal styre Møre og Romsdal fylkeskommune de kommende fire åra, la fram programerklæringa sist uke, var det ett punkt som fortjener å bli trukket fram: Fylkeskommunen skal fortsette å kjøpe tjenester ved Tøndergård skole og ressurssenter i Molde. Kristelig Folkeparti skal ha den største æren for dette. Bestillingen angår ikke så mange barn og ungdommer, men for dem den gjelder, er den ekstremt viktig. Nå vet både foreldre og elevene som har spesielle behov at fylkeskommunen ikke har til hensikt å trekke seg ut av kundeforholdet til Tøndergård, men være en langsiktig og forutsigbar bruker av skoletilbudene. Det er en beslutning vi støtter.

Romsdals Budstikkes lesere har sikkert friskt i minne saka fra i sommer, der to av elevene som hadde gått i flere år ved Tøndergård skole, i to omganger fikk nei på klagen om fortsatt skoleplass ved Tøndergård. Det endte heldigvis godt, sett fra foreldrenes ståsted. Foreldrene ønsket at barna deres, som har helt spesielle utfordringer, skulle få fortsette ved Tøndergård skole i vante omgivelser og med kjent personale. Det tar lang tid å bygge opp og utvikle et spesialisert kompetansemiljø for å gi tilrettelagt, spesialpedagogisk hjelp til de svakeste elevene. I de fleste tilfellene er foreldrene opptatt av at elever som har gått grunnskoleårene ved Tøndergård, skal få videreføre skolegangen der, sjøl om de er i videregående skole-alder.

Tøndergård har i 2019 hatt et samla elevtall på rundt 58 elever. Av disse plassene abonnerer fylkeskommunen på 17 plasser. Hver skoleplass koster rundt 465.000 kroner i året. Flere av de videregående skolene har også gode spesialpedagogiske tjenester. Framover blir det viktig å få til en god arbeidsdeling mellom de videregående skolene og den interkommunale skolen Tøndergård, slik at det blir valgfrihet og foreldrene kan søke plass for eleven der foreldrene mener opplegget er best egnet. I stedet for omkamper om skoleplass håper vi alle parter strekker seg til det ytterste for å ivareta de aller svakeste elevene på den beste måten. Stabilitet og forutsigbarhet i skoletilbudet er utrolig viktig for livskvaliteten til både elevene og foreldrene.