LEDER FREDAG 18. OKTOBER:

Høgt spill om EØS-avtalen

Vil utrede alternativ: Landmøtet i Fellesforbundet stemte onsdag over EØS-avtalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

Betyr enormt mye for mange arbeidsplasser, også i vår region.

Leder

EØS-debatten har rast i lang tid i mektige Fellesforbundet, og endte onsdag opp med en svært spennende debatt og avstemning under LO-gigantens landsmøte. Avstemningen endte med et vedtak om at det bør utredes alternativ til EØS-avtalen. Forslaget om mer eller mindre å skrote hele EØS-avtalen fikk ikke flertall denne gang heller.

For Arbeiderpartiet var onsdagens vedtak til å leve med, sjøl om Fellesforbundet ikke sier et klart ja til å beholde avtalen med EU. – Fellesforbundet ønsker mer kunnskap om hvordan norsk politikk kan rydde opp i norsk arbeidsliv innenfor rammene av EØS-avtalen. Det er et forslag som Ap støtter, sier partileder Jonas Gahr Støre.


Fellesforbundet vil se på alternativer til EØS – forslag om å vrake avtalen falt

Fellesforbundet sier ikke klart ja eller nei til EØS, men vil utrede alternativer til avtalen.


I norsk politikk har EØS-avtalen stått fjellstøtt i mange år, og har vært et kompromiss som både Ja- og Nei til EU har kunnet leve rimelig godt med. Sjøl i Senterpartiet har nylige målinger vist at et flertall av partiets medlemmer er positive til EØS.

Men tross den politiske enigheten, har debatten om Norges tilknytning til EU gjennom EØS skutt fart både før og etter valget tidligere i høst.

At det nettopp i Fellesforbundet er mange som mener at EØS-avtalen ikke tjener norske interesser er ikke overraskende. Her er det mange yrkesgrupper som har møtt konkurranse fra billig utenlands arbeidskraft. De mener at den norske modellen i arbeidslivet er kraftig utfordret, med sosial dumping som resultat. Vi forstår godt frustrasjonen og engstelsen en slik utvikling medfører.

Men finnes det et realistisk alternativ til EØS-avtalen i dag? Det vi har sett av rotet og uforutsigbarheten rundt Brexit skremmer. Norge har en avtale med EU som gir norske bedrifter adgang til et marked med 500 millioner mennesker. Det betyr enormt mye for mange arbeidsplasser, også i vår region.

Den norske debatten om EØS-avtalen handler like mye om innenrikspolitikk som vårt forhold til EU. Men mye står på spill.