LEDER LØRDAG 12. OKTOBER:

Bare velstand i kommunenes økonomi?

Nok penger: Kommunene må bruke enda mer penger til helse og omsorg og sosialstøtte neste år. Får storkommunen Molde og storkommunen Hustadvika nok penger til å innfri forventninger?  Foto: BJØRN BRUNVOLL

«2020 blir et år der mye handler om penger».

Leder

Skal vi tro regjeringas opplegg i statsbudsjettet for 2020, går kommunene et godt år i møte, med raus økonomi.

Kommunene spås å få større inntekter i 2020.

Da statsbudsjettet ble presentert av fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) i Ålesund mandag, sa Nesvik at statsbudsjettet for 2020 ikke gir kommunene noen grunn til å klage på økonomien.

Inntektene øker neste år med 3,2 milliarder kroner. «Budsjettet gir rom for å videreutvikle tjenestene i kommunene», understreket statsråden.

Hverdagen ute i kommunene oppleves nok litt annerledes.

De nye kommunepolitikerne møter en økonomisk virkelighet der særlig to forhold venter på å finne gode løsninger på. Det ene er en aldrende befolkning. Kommune etter kommune forteller om store behov for fagfolk og penger til å dekke behovene innenfor helse og omsorg.

Flere gamle eldre er en berikelse, men med alderdommen følger gjerneat mange får behov for hjelp på ulike områder. Det andre området som krever mer fra kommunene, er forebyggende helsearbeid.

Flere barn og unge trenger hjelp til å takle hverdagen. Innsatsen på feltet psykisk helsevern blir viktigere enn noen gang, for eksempel med helsesøster hyppig tilstede på skolene, og tjenester spesielt rettet mot ungdoms psykiske helse.

Kommunene opplever også at kutt i perioden unge får arbeidsavklaringspenger fra Nav, slår direkte ut på kommunenes sosialhjelpsbudsjett.

Forventningen fra regjeringen og Stortinget er at kommunene skal klare seg godt med pengene kommunen får.

Kommunene skal også følge opp med konkrete tiltak innafor utslipp, klima og miljø. Fra 2020 strammes det inn på hvor høy skattesats kommunene kan kreve fra boligeiere i eiendomsskatt.

For å få regnestykket til å gå opp, blir kommunene tvunget til å effektivisere måten man driver på. Vi er spent på hvordan den sammenslåtte Molde kommune og den sammenslåtte Hustadvika kommune klarer å få gevinst ut av å bli en større enhet.

Fortsetter skatteinntektene til kommunene å vokse, blir det enklere å tilby tjenester av stort omfang, men hvis kostnadene blir høyere enn inntektene, kan ikke kommunepolitikerne vente lenge med å sette i verk sparetiltak.

2020 blir et år der mye handler om penger i kommunene.