LEDER FREDAG 11. OKTOBER

For mye råkjøring i vårt område

«Høg fart er den viktigste enkeltårsak til dødsfall og alvorlige ulykker.»

MANGE RÅKJØRTE: Det er altfor få som holder fartsgrensa i trafikken. På 60-sona midt i Verma i Romsdalen mistet 32 bilister førerkortet sist helg.  Foto: Eirik Heen

Høg fart er den viktigste enkeltårsak til dødsfall og alvorlige ulykker.

Leder

Så langt i år har politiet gjort 305 førerkortbeslag og skrevet ut 5062 fartsbøter i vårt fylke. – Vi snakker om enormt høge tall, sier Anders Sjøtrø, distriktsleder i UP til Romsdals Budstikke

Forrige helgs fartskontroller ved Verma i Romsdalen er det siste nedslående eksempelet på at det kjøres for fort og hardt i vårt område. 32 bilister mistet førerkortet og 108 fikk fartsbøter, i laserkontroller på Verma fredag og søndag.

Da vi var der onsdag kunne bygdefolket fortelle at råkjøringen var daglig kost. Gjennomgangstrafikken er stor E-136 ved 60-sona på Verma.

Men det er altså ikke bare i Romsdalen at farten er for stor. Over hele fylket mister sjåfører førerkortet for råkjøring. Det har vært mange negative nyhetsinnslag om fartskontroller i 2019.

Høg fart er den viktigste enkeltårsak til dødsfall og alvorlige ulykker i trafikken. Fart var for eksempel en viktig årsak i 42 % av de alvorlige ulykkene i perioden 2005–2016. Med høgere fart, desto lengre bremselengde, kraftigere kollisjon og større skader.

I Norge har vi hatt en veldig positiv nedgang i trafikkulykker de siste tiåra. Vi er rett og slett verdensledende på trafikksikkerhet. En av årsakene til nedgang er mindre fart på ulykkesutsatte strekninger.

Når forskning viser at det hadde vært ca. 50 færre omkomne og ca. 150 færre hardt skadde i trafikken per år dersom alle overholdt fartsgrensene, sier det sitt. Da er det trist at råkjøring fortsatt er et så stort problem i trafikken.

Norge har ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Nullvisjonen er fortsatt idealet. Ekspertene er samstemte på at farten må ned om vi skal lykkes. Da er det viktig at hver enkelt av oss også kjenner på det kollektive ansvaret for å gjøre turen trygg for alle som ferdes langs vegene. Fartsgrensene er der av en grunn, så senk farten!