LEDER ONSDAG 9. OKTOBER

Stikk Ut sikrer verdifulle data

«Ved å dokumentere Stikk Ut-besøk står lag, kommuner og friluftsrådene sterkere i kampen om støtte.»

Trening med mening: Stikk Ut brukes av folk i alle aldre. Her er tre generasjoner på tur på Skaret som er blant de mest populære turmålene.  Foto: Olav Skjegstad

Ved å dokumentere Stikk Ut-besøk står lag, kommuner og friluftsrådene sterkere i kampen om støtte.

Leder

Stikk Ut i Møre og Romsdal nærmer seg en 450 000 registreringer denne sesongen. Nesten 23 000 mennesker har deltatt i turmålkonkurransen. Sesongen varer ut denne måneden. Fint høstvær og ferietid gjør at arrangøren håper at man kan nå målet om en halv million registreringer. Stikk Ut-kartet i Møre og Romsdal inneholder denne sesongen nesten 400 turmål i 30 kommuner.

I løpet av 15 sesonger har Stikk Ut gradvis vokst og utviklet seg. Det geografiske nedslagsfeltet har blitt større, og i perioder har man kjørt parallelle turkonkurranser med fokus på kultur, vintersport og bedriftsmobilisering. Bidraget til folkehelse i Møre og Romsdal er stort. Konkurransen gjør også at nye turveger blir ryddet, dugnadsarbeid blir igangsatt og tusenvis av mennesker blir kjent med nye turmål. Friluftsrådene som samarbeider om konkurransen fortjener ros for hvordan de har strukket seg etter nye mål og utviklet konseptet.

Det er åpenbart at Stikk Ut aktiviserer langt flere enn de som registrerer seg. Ikke alle skriver navnet sitt i turboka eller registrerer seg digitalt. Turopplevelsen skal være det viktigste. Samtidig vil registreringene ha betydning i dokumentasjonsarbeidet til Stikk Ut. Ved å dokumentere besøk står lag, kommuner og friluftsrådet sterkere i kampen om offentlig og privat støtte. Dokumentasjon på besøk kan også være viktig for å gjøre sårbarhetsanalyser på enkelte fjell- og turområder. Data som samles inn kan bidra til at turtilbudet blir enda bedre.

Man skal lete lenge for å finne et bedre folkehelsetiltak enn Stikk Ut. Turmålkonkurransen aktiviserer tusenvis av mennesker i alle aldre. For noen er dette inngangen til en mer aktiv livsstil. For andre er det en sosial arena som gjør at folk i alle aldre kommer seg ut sammen. Stikk Ut er en konkurranse som får folk i aktivitet. Samtidig skaffer man til vegne data som kan være nyttig i utviklinga av nye turmål i hele fylket.