LEDER TIRSDAG 8. OKTOBER

Berettiget frykt for tingrettene

«I stedet for å telle kilometer bør justisministeren se på hva som blir konsekvensene dersom man reduserer antall tingretter så dramatisk.»

Bekymret: Sorenskriver Svein Eikrem i Romsdal tingrett er bekymret over forslaget fra domstolsutvalget om å redusere antall tingretter.  Foto: Bjørn Brunvoll

I stedet for å telle kilometer bør justisministeren se på hva som blir konsekvensene dersom man reduserer antall tingretter så dramatisk.

Leder

Domstolskommisjonens rapport foreslår å redusere antall tingretter i Norge fra 60 til 22. Forslaget har møtt stor motstand i mange av de lokalsamfunnene som blir rammet. Romsdal tingrett er blant tingrettene som blir borte dersom anbefalingen blir fulgt. Kommisjonen forslår at de fire tingrettene i fylket skal samles i en ny enhet, Møre og Romsdal tingrett. Ålesund og Kristiansund er foreslått som lokalisering for den nye enheten.

Kritikerne frykter at en sentralisering vil få dramatiske følger for distriktene. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har vært med på å forvirre om konsekvensene da han i et intervju med NTB vektla reiseveg til og fra Hustad fengsel som noe man nå skal se nærmere på. I stedet for å telle kilometer bør justisministeren se på hva som kan bli konsekvensene dersom man reduserer antall tingretter så dramatisk. En desentralisert modell gjør at det i dag er juridisk kompetanse over store deler av Norge. Det er viktig for innbyggerne. Ved å legge ned tingretter vil denne beredskapen blitt kraftig svekket, og viktige kompetansearbeidsplasser forsvinner fra distriktene. Forslaget vil forsterke forskjellene mellom by og land.

Rettssikkerhet til innbyggerne koster penger. Regjeringa har over tid gjennomført en effektivitetsreform. Lang ventetid på saker som omhandler sårbare grupper er en konsekvens ved dette. Domstolskommisjonens forslag har fått støtte, blant annet fra Barneombudet, som tror større enheter kan øke rettssikkerheten til barn. Vi tror ikke sentralisering er den eneste vegen for å oppnå dette. Sorenskriver Svein Eikrem i Romsdal tingrett viser til hvordan faglig samarbeid mellom tingrettene kan bidra positivt faglig og i forhold til habilitet.

Sentraliseringsprosesser resulterer veldig fort i en dragkamp mellom ulike lokaliseringssteder. I denne sakas bør justisministeren være mer opptatt av hva som vil bli konsekvensen for rettssikkerheten dersom man gjennomfører en slik redusering. Vi ser at forslaget har skapt uro i Høyre flere steder i landet.