LEDER LØRDAG 5. OKTOBER

Engeli Johansens konfliktpolitikk

«Som nasjonal talsmann kan ikke Engeli Johansen drive lokalpolitikk etter eget forgodtbefinnende.»

Fronter Frps sjukehuspolitikk: Jan Steinar Engeli Johansen skal målbære Frps sjukehuspolitikk. Han argumenter mot sin egen regjering.  

Leder

Fremskrittspartiets Jan Steinar Engeli Johansen leverer sitt bidrag for å øke uroen og motsetningene rundt det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. I et intervju med Romsdals Budstikke sier Engeli Johansen at han sjølsagt vil arbeide for at Kristiansund sykehus skal inneholde et akutt- og fødetilbud også i framtida. «Det er like naturlig for oss på Nordmøre å ha et akuttsjukehus i Kristiansund som for dere å ha et i Molde», sier Engeli Johansen.


Ny sjukehuspolitisk talsmann i Frp:

– Like naturlig for oss på Nordmøre å ha akuttsjukehus i Kristiansund som for dere å ha et i Molde

– Jeg vil selvsagt arbeide for at Kristiansund sjukehus skal inneholde et akutt- og fødetilbud også i fremtiden.

 

Uttalelsen fra Frp-politiker Engeli Johansen hadde vært forståelig dersom han uttalte seg som lokalpolitiker fra Averøy. Jan Steinar Engeli Johansen er på Stortinget som ombud for hele befolkningen i Møre og Romsdal. Han ble vararepresentant, og rykket opp til møtende representant i Stortinget da Frps to fremste listetopper, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale, ble statsråder i regjeringskollegiet.

Regjeringa har besluttet at det skal bygges fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal. Fellessjukehuset var et krav fra et samlet rådmanns- og ordførerkollegium på Nordmøre, der også Averøy er med. Akuttsjukehuset er vedtatt plassert på Hjelset, som var det ene ytterpunktet på aksen Frei-Hjelset som Stoltenbergs siste regjering la opp til.

Lånesøknaden for finansiering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er vedtatt av det samme Stortinget som Engeli Johansen er medlem av. Konseptet er valgt, og innebærer at akuttfunksjoner og fødetilbud samles i nysjukehuset, mens det skal være et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Det er forstemmende at Engeli Johansen åpner for omkamper om både konseptet fellessjukehus og funksjoner.

Det som gjør uttalelsene til Jan Steinar Engeli Johansen enda mer oppsiktsvekkende, er at han har fått plass i Stortingets helse- og omsorgskomité, og skal være talsmann for Fremskrittspartiets sykehuspolitikk. I rollen som nasjonal talsmann kan ikke Engeli Johansen drive lokalpolitikk etter eget forgodtbefinnende, i strid med regjeringa hans eget parti er en del av.


Trontaledebatten:

Stemte over fødetilbud

Forslag om å opprettholde alle fødeavdelinger ble nedstemt i Stortinget.

 

Det lyser ikke rikspolitisk nivå over forståelsen han har av det Stortinget har vedtatt, ei heller av rollen han har fått av partiet.