LEDER FREDAG 4. OKTOBER:

Viktig med regulering og kontroll

Det begås mange ulovligheter for å fange den populære hummeren.

Hummerfiske: Det ble fisket over 300.000 hummer langs norskekysten i fjor. Bestanden er rekordlav. Her fra en tidligere kontroll av teiner i Romsdalsfjorden.  Foto: Kystvakten

Leder

Tirsdag 1. oktober startet hummerfisket. En spesiell dag for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Havets kardinal, som hummeren kalles, er ettertraktet og har stor verdi. Både økonomisk og som en av havets delikatesser på et festbord.

Men dessverre er hummeren også objekt for overfiske, ulovlig fiske og trusselen om miljøforstyrrelser. Slik vi vet villaksen har vært i mange, mange år.


112 ulovlige teiner beslaglagt i Møre og Romsdal

I dagene før hummerfisket starter er det beslaget 112 ulovlige teiner i Møre og Romsdal.


I dagene før sesongstart 1. oktober ble det beslaget 112 ulovlige teiner i vårt område, i en felleskontroll som Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Statens Naturoppsyn og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag sto bak. Tidligere år har tilsvarende kontroller vist at det begås mange ulovligheter for å fange den populære hummeren.

Fiske utenfor sesong, fiske med ulovlig redskap, uregistrert fiske og fangst av hummer under minstemål og med utvendig rogn er klassiske overtredelser.

En beregning fra Havforskningsinstituttet anslår at det lovlig ble fisket 322.700 hummer av fritids- og yrkesfiskere i fjor. Tallene viser at man måtte trekke fem teiner for å få én hummer på 1950-tallet, mens man i dag må trekke 12 teiner for å få samme resultat. Til tross for at utstyret har blitt bedre. – Vi vet at bestanden av hummer er historisk lav, sier havforsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet til NTB.

Hummersesongen varer bare to måneder sør for Møre og Romsdal, en måned lengre hos oss og nordover langs kysten. Den strenge reguleringen er nødvendig. I vårt område er ikke hummeren direkte truet. Men vi kan stå i fare for at hele sørlandskysten blir hummerfri. Eller får en dårlig erstatning av utsatt amerikansk hummer.

En regulering som sikrer et bærekraftig fiske av hummer er. Samtidig ser vi at hyppige kontroller av kysten også er nødvendig for at vi skal ha en levedyktig bestand av hummer å fiske på i framtida også.