LEDER TIRSDAG 1. OKTOBER

En statistikk som må endres

Kommunevalget utløste en nødvendig debatt om mangfold i Molde.

ENESTE KVINNE: Margareth Hoff Berg er eneste kvinne som har vært utvalgsleder i Molde på 20 år. Hun overtok vervet midt i en periode da en kollega flyttet fra byen.  

Leder

De siste 20 åra er ingen kvinner valgt som leder av et politisk underutvalg i Molde kommune. Lørdag kunne Romsdals Budstikke presentere statistikken som med tydelighet viser at det nå må endring til. Molde kommune kan ikke være bekjent av at det kun er menn som velges til utvalgsledere. Lederne for de mektige utvalgene i nye Molde kommune vedtas når kommunestyret konstitueres i oktober. Avtalen mellom de fire posisjonspartiene gjør at både ordfører og varaordfører er menn. Derfor bør man jobbe for at det er minst to kvinnelige ledere når de tre utvalgslederne er valgt.


Hoff Berg er eneste kvinne som har vært utvalgsleder i Molde på 20 år

– Menn må tørre å gi ansvar til damene

De siste 20 åra er ingen kvinner valgt som leder av et politisk hovedutvalg i Molde kommune. – Nå må damene få sjansen, mener Margareth Hoff Berg, som rykket opp og fikk sitte i underkant av to år.


Det er underlig at politikerne i Molde gang etter gang har valgt inn menn som ledere uten å reflektere videre over hva dette innebærer. Eksempelet viser på mange måter at mangfold er et ledelsesansvar. Det holder ikke å skylde på velgerne i alle slikke saker. De politiske partiene må ha en aktiv rekrutteringsstrategi, og de bør løfte fram stemmer som de ønsker å satse på og gi de tillit. De øverste lederne har et ansvar for helheten. Når resultatet er at man gang etter gang har landet på menn er det grunn til å spørre hvorfor.

Kommunevalget i Molde utløste en nødvendig debatt om mangfold i Molde kommune. Dette er en positiv debatt som er viktig for å videreutvikle lokalsamfunnet. Molde kommune ønsker å være en attraktiv kommune for unge mennesker. Inntrykket når man ser lista over utvalgsledere er at dette er en kommune hvor det nesten bare er menn i sentrale maktposisjoner. Det er viktig at man jobber med denne problemstillingen, også mellom valg. Mangfold er ikke en sak som enkelt løses ved neste nominasjonsrunde om tre år. Skal dette endres må de politiske partiene jobbe mer målrettet med mangfold som et sentralt mål.

Også andre kommuner i Romsdal bør merke seg debatten som nå går i Molde. For mange ble kjønns- og aldersfordelingen i Molde etter valget en overraskelse. Dette viser at mangfold er en problemstilling som man må ha et aktivt forhold til. Tydelighet på at mangfold er positivt er viktig som signal, både innad i de politiske partiene og ut mot publikum.