LEDER FREDAG 27. SEPTEMBER

Nytenking gir nytt sjukehushåp

INNFLYTTING: Styreleder Johan Arnt Vatnan i prosjektorganisasjonen for SNR tror de første pasientene kan flytte inn i nytt sjukehus på Hjelset til jul i 2023.   Foto: Richard Nergaard

Pengene er på plass. Lånet er innvilget. Personene som skal gjennomføre sjukehusbygget er på plass.

Leder

Pengene er på plass. Lånet er innvilget. Personene som skal gjennomføre sjukehusbygget er på plass. Denne uka ble det også kjent hvilken entreprenør som får oppdraget med å bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

Etter at Sykehusbygg HF mislyktes i fjor med å gjennomføre, er det all grunn til å applaudere for at prosjektet har kommet på skinner.

Dette var en etterlengtet gladnyhet i en periode der Helse Møre og Romsdal må gjennom en vanskelig spareperiode for å få pengebruken under kontroll, uavhengig av det nye sjukehusbygget.

I fjor vår trodde vi prosjektorganisasjonen som skulle bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) hadde fast grep om prosjektet. Det viste seg å ikke stemme. Kostnadene sprengte alle rammer, kanskje fordi arkitektene fikk for fritt spillerom med å utforme et praktbygg det ikke var satt av nok penger til.

Denne gangen ser både forberedelsene, styringen og evnen til å gjennomføre SNR-prosjektet innafor ei kostnadsramme på 5,2 milliarder kroner svært positive ut. Måten det tenkes på nå; å ha entreprenøren med helt fra start for å finne gode løsninger som ikke blir for dyre, er tillitvekkende.

Utviklingen innafor sjukehusbygging går raskt. Tillitvekkende er det også at den valgte entreprenøren har hatt helhetsansvaret for å bygge det moderne og prestisjetunge sjukehuset Karolinska i Stockholm i Sverige. Det åpner for å benytte internasjonal kompetanse på moderne sjukehus.

Motspillerne til nysjukehuset har brukt økonomi som hovedargument. Faktum er at finansieringen av nytt sjukehus er på plass. Helse Midt-Norge, som er ansvarlig for finansieringen, har synliggjort overfor Helse- og omsorgsdepartementet at de har penger til å bygge sjukehuset. Søknaden om lån fra staten har vært godkjent i mer enn ett år

Vi er klar over at kontrakten med entreprenøren Skanska Norge til 2,1 milliarder kroner ikke kan signeres før om ei drøy uke, og at det er mulig for entreprenørene som ikke ble foretrukket, til å klage på beslutningen.

Befolkningen har ventet på tidsmessig sjukehusbygg i flere tiår. Vi tar styreleder Johan Arnt Vatnan på ordet når han åpner for at de første pasientene kan flytte inn i nysjukehuset før jul i 2023. Fram til ferdig sjukehus er det 51 måneder.