LEDER, TIRSDAG 24. SEPTEMBER

Underlig melding fra Senterpartiet

UKLAR RESPONS: Kristin Sørheim(Sp) mener det er positivt at Møre og Romsdal får det nye ferjekontoret, men er samtidig målløs av at Kristiansund ikke ble valgt.  Foto: Richard Nergaard

Nok en gang opplever man at det er strid innad i fylket når Møre og Romsdal vinner kampen om nye arbeidsplasser.

Leder

Statens vegvesen legger sin nasjonale ferjesatsing til Møre og Romsdal. Molde får det nasjonale ferjekontoret etter å ha slått ut Bodø og Stavanger i finalerunden. Konstituert direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen sier til Romsdals Budstikke at Molde ligger i et ferjeområde hvor det er stor interesse og kompetanse rundt fagområdet. Den nye avdelinga vil ha en grunnbemanning på 18 årsverk. Det er ventet at 8–10 av disse vil være tilknyttet til hovedkvarteret i Molde.

Det er god distriktspolitikk å legge statlige arbeidsplasser til kompetansemiljø utenfor byene. Ved å legge ferjekontoret til Molde trygger man et allerede sterkt fagmiljø i regionen. Det gir muligheter for videre utvikling, både for Statens vegvesen og for den maritime næringa i fylket. Alternativet i denne runden var at avdelinga ble lagt til Rogaland eller Nordland. Derfor blir det underlig når Senterpartiets Kristin Sørheim uttaler til Tidens Krav at hun blir oppgitt og målløs av beslutningen.

Senterpartiets øverste fylkespolitiker mener at Statens vegvesen skulle fulgt «politiske signal» og lagt kontoret til Kristiansund. Hun utdjuper ikke hvilke signal det er snakk om. Det kan være grunn til å spørre Sørheims partikolleger i Romsdal hva de tenker om et slikt utspill. Nok en gang opplever man at det innad i fylket er strid når Møre og Romsdal vinner nye arbeidsplasser. I stedet for å angripe beslutningen om å legge ferjekontoret til Molde kunne man fokusert på hvordan man kan bygge statlige arbeidsplasser rundt nye og eksisterende fagmiljø i Kristiansund og på Nordmøre.

Møre og Romsdal trenger flere statlige arbeidsplasser. Dette gjelder alle tre regionene. Gjentatte ganger snakker man om «hvem sin tur det er». Man skal sjølsagt løfte blikket og se helhetlig på dette, men man kan samtidig ikke se bort fra faglige argument. I denne saka er det vedtatt at nye kompetansearbeidsplasser blir lagt til et fagmiljø i Møre og Romsdal. Dette burde glede politikerne, også i Senterpartiet.