LEDER TIRSDAG 24. SEPTEMBER

Stadige utsettelser er et dårlig signal

LEI AV Å VENTE: Medlemmene i Molde ungdomsråd (MUR) er utålmodige etter at politikerne igjen utsatte saka om nytt ungdomshus i sentrum.   Foto: Bjørn Brunvoll

Utsettelse av saka innebærer at ungdom i Molde går en ny vinter i møte uten en lavterskel møteplass i sentrum.

Leder

Prosessen med nytt ungdomshus i Molde sentrum trekker på nytt ut i tid. Det er lett å forstå frustrasjonen som representanter i Molde Ungdomsråd (MUR) målbærer i lørdagens utgave av Romsdals Budstikke. Leder for ungdomsrådet, Tobias Seth Brudeseth, sa etter møtet at han ikke likte måten saka ble lagt fram på.

Utsettelsen av saka innebærer at ungdom i Molde går en ny vinter i møte uten tilbud om en lavterskel møteplass for alle i sentrum. Ungdommene sjøl mener at kjøpesentrene er den eneste reelle møteplassen utenfor skolen.

Saksutredningen og den politiske behandlinga av denne saka har til tider virket kaotisk og framstår som lite oversiktlig. Resultatet er at politikerne gjentatte ganger har valgt å skyve på avgjørelsen, noe som isolert sett virker som en grei avgjørelse. For ungdommene som over tid har ventet på et nytt tilbud er dette likevel utilfredsstillende.

Ungdommene har blitt invitert inn i prosessen, og har flere ganger vært forespeilet en avgjørelse.

I møtet sist uke var dimensjonering av helsetilbudet i bygget en av årsakene til at saka ble utsatt. Hovedpoenget med det nye huset var å samle kommunale tjenester for ungdom på et sted. Ungdommene argumenterer for at dette er en god løsning, og viser til at det vil gjøre tilbudet mer tilgjengelig for brukerne. Utfordringen er økonomi.

Konfrontert med kostnadsøkningen stilte flere politikere spørsmål ved arealbehovet, og hvordan ungdomstilbudet skal virke sammen med den eksisterende helsestasjonen.

Det har over tid vært uttrykt bekymring for ungdomsmiljøet i Molde. Flere ganger har det blitt pekt på at et ungdomshus er rett rundt hjørnet. Det kan være verdt å gå en ekstrarunde for å sikre at leveransen blir best mulig. Samtidig må både administrasjonen og politikerne forstå at stadige utsettelser er et dårlig signal til ungdommene. Derfor øker også presset på at kommunen så raskt som mulig kan komme fram til en avgjørelse.