LEDER FREDAG 20. SEPTEMBER

Sterk motvind for vindmølle-planer

Tar sin plass: Vindmøller gir ren energi, men «forurenser» nabolag og natur – visuelt og med støy. Skal de flyttes langt til havs, har det sin pris. Foto: Scanpix 

Men ingen vil ha vindmøller som nabo.

Leder

78 av 101 norske kommuner med områder velegnet for vindkraft på land, sier nei til utbygging. Bare fem har sagt ja, mens 18 kommuner ikke har svart eller ikke har bestemt seg ennå, skriver avisa Klassekampen.

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har utpekt 13 områder som er velegnet for vindkraft til lands. Ifølge NVE er 97 kommuner berørt av disse områdene.

Men over hele Norge brer motstanden mot de store vindmøllene seg. Det er noe nytt som har skjedd i år. Nå demonstreres det, ordførere vil lenke seg fast og det trues med sivil ulydighet fra sør til nord. I fjor mente et klart flertall av befolkningen i Norge at det var en god idé å bygge vindkraft på land i Norge. Hva har skjedd?

Først og fremst skyldes nok den økte motstanden at planene om vindmølle-utbygging nå har blitt konkrete og kjent for oss. Fortsatt er mange positiv til den klimavennlige løsningen som vindmøller er. Men ingen vil ha vindmøller som nabo, og veldig mange er redd for at uberørt natur skal bli rammet. Mye tyder også på at utbygging av vindmøller gir lite positiv gevinst for lokalsamfunnet. Flere mener at vindmøller bare er kostnader for kommunen, og gir ikke goder i form av skatteinntekter eller flere arbeidsplasser,

I 2021 kan rundt 10 prosent av norsk elektrisitetsproduksjon komme fra vind, om utbyggerne får tillatelse. Vindkraften er blitt en viktig del av arbeidet med å nå Norges internasjonale forpliktelser om mer fornybar energiproduksjon. Men med økt utbyggingstakt øker også motstanden, både lokalt og nasjonalt.

Med så massiv motstand mot vindkraft til lands, kan det grønne skiftet bli avhengig av vindkraft til havs. Men det vil kreve stor offentlige subsidiering, for at utbyggerne i det hele tatt skal sette i gang. Vindmøller på land er lønnsomme, til havs er de ikke det foreløpig. Vil vi både ha klimavennlig energi og samtidig slippe å se vindmøller, har det sin pris. Som vi må betale med for eksempel enda høgere strømregning.