LEDER TORSDAG 19. SEPTEMBER

Moldes bykvaliteter kan ikke forringes

Nye og enklere vegløsninger: Parkområdene ved Retiro og langs Fannestranda er blant Moldes fremste kvaliteter. Valget viste at innbyggerne ikke godtar at området forringes. 

Det er skapt forventninger om at Moldes politikere lytter til innbyggerne.

Leder

Det er tid for å tenke nytt og skånsomt når politikerne i Molde skal finne gode løsninger for trafikkårene inn til bysentrum fra øst. Tanken om å bygge en fire felts veg, pluss gang- og sykkelveg på strekninga fra Lergrovik/Kviltorp til Fuglset-området er behørig avvist av innbyggerne i Molde. Protesten mot vegplanene, som ville medføre at blant annet alleen av ærverdige trær, en rekke hus og deler av grøntarealene ville bli ofret for å gi plass til veganlegget, var en av de tydeligste beskjedene velgerne ga til politikerne.

Molde er en smal, langstrakt by med mange kvaliteter. Noe av det som gjør Molde spesiell, er innfartsvegen ned mot fjorden, med parkanlegg, friområdet Retiro, båthavna, alleen og en ryddig bebyggelse fra Lergrovik til Fuglset. Da planene om en fire felts veg ble presentert for folk, kom reaksjonene. Innbyggerne har gitt en tilbakemelding om at de ikke godtar at Moldes kvaliteter forringes. Det er noe sjølmotsigende i at Molde bruker et stort antall millioner kroner for å forskjønne sjøfronten, dersom kommunens politikere samtidig skulle akseptere at et veganlegg spiser seg innpå et populært bo- og friområde.

Det nye flertallet som skal styre Molde de neste fire åra – Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre – er enig om å få Statens vegvesen til å komme med nye, enklere og rimeligere løsninger for innfartsvegen østfra. I tillegg er flertallet enig om å prioritere gang- og sykkelveger og kollektivtransport. Trafikkmengden, støyen og forurensingen blir neppe mindre de nærmeste åra, men velgerne sa i valget nei til fire felts innfartsveg. Vi registrerer at partiene tolker enigheten noe ulikt. Folk i Molde avventer hvilke ideer og løsninger Statens vegvesen klekker ut. Det er skapt forventninger om at de folkevalgte lytter til innbyggerne og velger løsninger som gjør det enklere for folk å ta bussen og komme til og fra bysentrum, samtidig som de flotte områdene fra Bolsønes og østover ikke forringes. Temaet er ett av de viktigste i debatten om byutvikling, for det er noen av Moldes fremste bykvaliteter dette handler om.