LEDER TIRSDAG 17. SEPTEMBER

Har kommunene god nok beredskap?

Beredskap: Norge vet for lite om hvor robust og motstandsdyktige kommunene er, viser en ny studie. Her fra raset ved Vassenden i Jølster tidligere.  Foto: Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend/ NTB Scanpix

Advart mot at vi vil få villere og villere vær i framtida.

Leder

Ekstremvær setter kommunenes beredskap på prøve. Store nedbørsmengder, lange tørkeperioder og kraftige stormer har preget nyhetsbildet også i Norge de siste åra. Slik vil det bli enda mer av i åra som kommer. Sjøl om vi er godt vant med uvær, er både hyppighet og styrke tiltakende på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

Klimaendringenes betydning for været har vært kjent lenge. Forskere har i mange år advart mot at vi vil få villere og villere vær i framtida. Vi skal være forsiktig med å gi klimaendringer skylden for konkrete værhendelser, men når vi hele tida får nye værrekorder og hyppigheten av dramatiske værhendelser øker, er det akkurat slik klimaforskere over hele verden har forutsett.

Dramatiske værhendelser setter beredskapen vår på prøve. Både som enkeltmennesker, men først og fremst som samfunn. Hvor godt beredt er vi på å møte framtidas uvær? Norske kommuners evne til å takle ulykker og katastrofer spriker, ifølge ny studie. Doktorgradsstipendiat Sabrina Scherzer ved Institutt for geografi ved NTNU har sammen med professorene Jan Ketil Rød og Päivi Lujala laget en indeks over hvor robuste norske kommuner er, skriver nettstedet Gemin.

Studien viser at de minst robuste kommunene er i Nord-Norge, mens flere storbyer havner på topp. Det største skillet i kommunenes robusthet går mellom sør og nord. Vestlandet skårer dårligere på motstandsdyktighet mot naturkatastrofer. I vårt område skårer Molde kommune best på beredskap, med karakteren 3,5 (best er 6 – svakest 0). Nesset (2,3) og Eide (2,2) kommer svakest ut av våre kommuner på denne undersøkelsen. De dårligste kommunene på beredskap har karakter under 1.

Er beredskapen i Norge tilpasset det dramatiske været som menneskeskapte klimaendringer vil medføre? Studien vi refererer til tyder på at svaret, i beste fall, er et tja. Vi kan neppe være forberedt på alt, men samtidig langt bedre enn i dag.