Feirer jubileum med praktbok

STOLT 75-ÅRING: Fuglset mannskor markerer jubileumsåret med bok og nyinnspillinger på cd. Molde og Romsdal har et rikt kulturliv med fortellerglede.  Foto: Vera Henriksen

Jubileumsboka til Fuglset mannskor fungerer både som inspirasjonskilde og historisk dokument.

Leder

Kormusikken har lang tradisjon i Molde og Romsdal. I år feirer et av byens mest tradisjonsrike kor jubileum. Fuglset mannskor ble stiftet for 75 år siden. Gjennom hele perioden har de vært en viktig aktør i det lokale kulturlivet.

Årets jubileum feires med en rekke aktiviteter. Konserter, opptredener og ikke minst en solid jubileumsbok med tilhørende plate med både nyinnspilte sanger og gamle lydkutt. Det eldste opptaket er fra 1966.

Da Romsdals Budstikke omtalte bokutgivelsen, sa et av kormedlemmene at det er viktig å ikke ta seg sjøl for høgtidelig. Det er en fin ambisjon for en gjeng som har lyst til å utvikle seg samtidig som man har det morsomt.

Boka har fått en slik utstråling, og fungerer derfor både som inspirasjonskilde og som historisk dokument. I den digitale verden har det blir lenger mellom trykte jubileumsbøker og hefter. Digital historiefortelling er dynamisk, og lett tilgjengelig. Samtidig gir ei trykt bok en egen følelse. Heldigvis er det ikke slik at man må velge det ene eller andre.

De fleste lag og foreninger har tradisjoner som man jobber for å bevare. Samtidig er utvikling viktig, at man våger å teste ut nye ideer. I jubileumsåret viser Fuglset mannskor at de klarer å ha disse to tankene i hodet samtidig.

Det kan være viktig for å nå et breiere publikum samtidig som det kan bidra til nyrekruttering. I boka kan man se at de å synge i kor er lagarbeid og sosialt. Lokalhistorien skrives løpende. I arbeidet med jubileumsboka har Fuglset mannskor inkludert fagtekster om korhistorien i Molde helt tilbake til en tid da man dro på sangfest med dampskip.

Molde og Romsdal har et rikt kulturliv. Høge ambisjoner og iherdig innsats fra enkeltpersoner er fortsatt viktig. Samtidig har det offentlige skapt interesse, ikke minst gjennom å investere i kultur for yngre og festivaler.

Dette er en satsing som må videreføres i Nye Molde kommune. Slik har man over tid jobbet fram et kulturinteressert publikum.