LEDER LØRDAG 14. SEPTEMBER

Hva er løftene om bedre skoler verdt?

DET BLIR FÆRRE BARN: Molde får vekst i barnetallet de kommende åra, i de andre kommunene synker elevtallet. Hva vil det bety for skolestrukturen og innholdet i skolen?  Foto: NTB Scanpix

Mer av kommunenes ressurser må vris fra barn til eldre»

Leder

Etter at valget er over, venter hverdagen på de nye folkevalgte i kommunestyrene. De møter virkeligheten der kommunene i stedet for å ha mye penger til overs til nye skolebygg og flere lærere, må spare penger. I så å si alle kommunene i vårt område trengs det mer penger for å drive eldreomsorgen, enten det handler om å få mange nok sjukeheimsplasser, bygge bofellesskap med heldøgns bemanning eller styrke heimetjenesten. Den vanskelige avveiningen: Hvordan skal pengene brukes?

I valgkampen satt løftene løst. Det har vært fristende å love at alle skolene i kommunen skal bestå som i dag, og at skoler der det trengs fornyelser, skal få bedre lokaliteter for elevene og de ansatte. Skal løftene kunne innfris, er det to forutsetninger: Det må være nok barn, og det må være nok penger. Situasjonen er ulik i kommunene. Den nye storkommunen Molde får vekst i barnetallet de neste ni åra. Veksten kommer i dagens Molde, mens både Nesset og Midsund får færre barn. Den andre nye kommunen, Hustadvika, vil de kommende ni åra få 300 færre barn i alderen 0 til 15 år. Nedgangen i barnetallet er kraftigst i Eide, nesten 150 færre barn. Vil det være mulig for Hustadvika kommune å opprettholde alle skolene og fortsatt snakke om høy kvalitet i innholdet i skolehverdagen?

Den største endringen i barnetallet får Rauma, ifølge tatt fra Statistisk sentralbyrå. Fram til 2028 synker barnetallet i Rauma med 219 barn. Det tilsvarer 10 skoleklasser, og er dramatisk. Er det mulig å holde fast på dagens skolestruktur i Rauma når elevtallet går så drastisk ned? Kommunene er opptatt av kvalitet i skolen. Lærerne skal ha høy kompetanse, og undervisningen tilpasset behovet den enkelte jente og gutt har. Det blir interessant å se hvordan lokalpolitikerne skal holde løftene om bedre innhold i skolene og en garanti om at alle dagens skoler har livets rett, når både elevtallet og økonomien endrer seg.

Når de nye kommunestyrene ser den kraftige endringen i alderssammensetningen i folket; flere eldre og færre yngre, blir nødt å finne gode løsninger. Det blir bruk for kreativitet og gode samarbeidsevner politikerne imellom når mer av kommunens ressurser må vris fra barn til eldre.