LEDER FREDAG 13. SEPTEMBER

Bygdevelgerne kommer sterkt til orde

UNG DSTRIKTSSTEMME: Helene Wahlstrøm fra Nesset kan stå som representant for at velgerne på bygdene blir sterkt representert i nye Molde kommunestyre.   Foto: RICHARD NERGAARD

Velgerne har gjort sitt for å lage motvekt mot sentraliseringskreftene.

Leder

Frykten for at bygdene og utkantene ville bli fullstendig overkjørt og slukt av byen eller kommunesenteret, kan langt på veg legges vekk. Årets kommunevalg i romsdalsregionen ga klart svar på hvordan de ulike delene av kommunene blir representert når de nye kommunestyrene kommer sammen. Vi tror mange blir overrasket over hvor sterkt bygdene blir representert og kommer til orde.

I den nye storkommunen Molde er det 59 plasser til fordeling i kommunestyret. Ut fra befolkningsgrunnlaget skulle dagens Molde hatt 49 av plassene, mens Nesset og Midsund skulle ha delt på de siste 10 representantene. Velgerne ville det annerledes. I det nye kommunestyret får Nesset 19 representanter – det er tre ganger sterkere representasjon enn dagens Nesset har folketall til. Midsund får åtte plasser i kommunestyret – dobbelt så mange representanter som Midsund ut fra folketallet ville fått om det var rein matematikk.

I Hustadvika kommune er situasjonen ganske lik Molde; den minste kommunen i sammensmeltningen med Fræna er Eide. Og Eide får nesten like mange representanter i kommunestyret som Fræna.

I Rauma har kritikken de siste fire åra gått ut på at bygdene har kommet helt i skyggen av kommunesenteret Åndalsnes. I det nye Rauma kommunestyre har Åndalsnes åtte representanter av 27, sørsida i Rauma har åtte, Isfjorden seks, Nordsida fire og Romsdalen en representant. Det gir styrkeforholdet 19–8 i favør av bygdene i Rauma.

Da diskusjonen omkring kommunereformen var på sitt heftigste, var det mange som fryktet at den geografiske avstanden mellom kommunesentrum og utkantene ville bli så stor at utkantene mistet både identitet, engasjement og innflytelse. Velgerne i bygdene viste ved dette valget at de fanget poenget; de fikk fram kandidater til listene og stemte sine inn. Lokalt i kommunene våre har velgerne gjort sitt for å lage motvekt mot sentraliseringskreftene mange fryktet. Lokaldemokratiet fungerer fortsatt.