LEDER TIRSDAG 10. SEPTEMBER

Rauma-samfunnet kan se framover

Veslemannens fall: For menneskene som har levd med usikkerhet i flere år var raset fra Veslemannen befriende. Nå kan alle i Rauma-samfunnet se framover. 

Det er i alles interesse at godstrafikken på Raumabanen kommer i gang igjen.

Leder

Fjellskredet fra Veslemannen torsdag kveld markerte et skifte for hele Rauma. Raset som ifølge NVEs sjefgeolog Lars Harald Blikra var på minst 50.000 kubikkmeter stein, var det største som er registrert i dette fjellpartiet. Gjennom de siste fem åra har risikoen for fjellskred gjort hverdagen uforutsigbar for menneskene som bor i området geologene har vurdert som utrygt. 16 ganger har beboerne vært nødt å forlate gard og grunn på grunn av overhengende fare for ras. Vi tror ikke det går an å sette seg i beboernes situasjon, der man den plutselig, og på få minutters varsel, har fått vite at sikkerheten er i fare.

Også for den viktige jernbaneforbindelsen mellom Åndalsnes og Dombås har rasfaren ført til en rekke stengninger. Konsekvensen ført til slutt til at godstogene mellom Åndalsnes og Oslo ble lagt ned. Nå kan Raumasamfunnet se framover igjen, ikke bare oppover i fjellmassivet. Hverdagslivet vil raskt komme tilbake til det normale, og folk kan leve livene sine i fred, uten offentlighetens lys rettet mot seg.

Måten rastrusselen fra Veslemannen har vært håndtert på i Rauma, er et forbilde for andre steder i landet. Samspillet mellom NVEs fagfolk, Sivilforsvaret, politiet, Rauma kommune og fylkets beredskapsavdeling har vist hvor profesjonelt og godt det går an å samarbeide. Vi håper det blir foretatt en grundig gjennomgang av hvordan rasfarer virker inn på lokalsamfunn som blir berørt, for eksempel at erstatningsordninger for beboere blir sett på. Etter vurderingene fra NVE er det ikke lenger bevegelser oppe i fjellmassivet. Et tiltak som bør vurderes, er å bygge en sikringsvoll overfor bebyggelsen på Lygheim og jernbanelinja som et ekstra vern mot nye steinsprang og ras – på linje med sikringsvoller som bygges mot snøskred. Når området ikke lenger er truet av akutt fare for ras fra fjellet, vil også jernbanen få stabile vilkår. Det er i hele Møre og Romsdals interesse at godstrafikken på Raumabanen raskt kan komme i gang igjen. Veslemannens fall kan gi grønt lys for grønnere transport av både varer og passasjerer med toget.