LEDER ONSDAG 11. SEPTEMBER

Flere brukte stemmeretten

ØKNING: Foreløpige tall viser at valgdeltakelsen for kommunestyrevalget ender på 64,5 prosent, en økning på over 4 prosent sammenliknet med 2015.   Foto: NTB scanpix

Dette er viktige og store spørsmål i vårt lokalsamfunn.

Leder

For lav valgdeltakelse kan være et faresignal for demokratiet. Valgdeltakelsen ved årets valg er i skrivende stund rundt 64,5 prosent. Det er betraktelig bedre enn for fire år siden. Da brukte knappe 60 prosent stemmeretten ved lokalvalget. Økningen er gledelig.

I år feirer vi at det er 100 år siden det ble alminnelig stemmerett i Norge. 17. juli 1919 vedtok Stortinget å fjerne bestemmelsen om at stemmeretten ble inndratt dersom man mottok fattigstøtte. Utfordringen 100 år etter, er at mange ikke bruker stemmeretten, spesielt ved kommunevalg.

Veldig høg valgdeltakelse er ikke nødvendigvis et mål i seg sjøl. Det er ofte kjennetegnet på land med store indre spenninger og konflikter. Valgforskere viser til at vi kan tolke moderat oppslutning om et valg, med at folk stor sett er fornøyd. Folk finner det ikke nødvendig å stemme for å få endringer. Forskerne viser likevel til at det er grunn til bekymring hvis det er store forskjeller i valgdeltakelsen mellom grupper i samfunnet

For sjøl om stemmeretten gjelder for alle, uavhengig av kjønn og sosial status osv., er det fortsatt deler av befolkningen som i større grad lar være å stemme. Unge menn med lav utdanning er den gruppa som bruker stemmeretten minst. Valgforskerne peker på at det er voksne mennesker med god økonomi og høg utdanning som bestemmer valgresultatet. Valgdeltakelsen er aller størst i gruppa mellom 67 og 79 år.

Det er beklagelig at så mange velger å ikke stemme. Ved å stemme kan man være med å påvirke hvordan kommunen skal styres, og hvordan man ønsker at fylkeskommunen skal prioritere blant oppgavene. Dette er viktige og store spørsmål i vårt lokalsamfunn.

Årets valg har økt valgdeltakelsen igjen og skapt et breiere politisk engasjement enn tilfelle var i 2015. Hva det skyldes er for tidlig å si, men vi håper at det var flere unge som lot seg engasjere og som deltok. Vårt inntrykk er at det faktisk skjedde.