LEDER ONSDAG 4. SEPTEMBER:

Steile fronter i deponi-saka

VIKTIG DEBATT: Deponisaka engasjerer langt utenfor Nye Molde kommune sine grenser. Onsdag er det folkemøte og debatt om saka på Bjørnsonhuset i Molde.  Foto: Øyvind Leren

Dette er en sak som vil ha betydning for lokalsamfunnet i mange år.

Leder

Planene om etablering av avfallsdeponi på Raudsand er en viktig sak i valgkampen, både for Nye Molde kommune og regionen. Onsdag arrangerer organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» folkemøte på Bjørnsonhuset i Molde. Til møtet kommer politikere fra alle parti som er representert på Fylkestinget. Møtet avsluttes med paneldebatt og spørsmål fra salen.

Det har over tid vært steile fronter i deponi-saka. Aktører på begge sider har sagt at de opplever debattklimaet som vanskelig. Blant de politiske partiene i Nye Molde kommune er det ulike meninger før valget. Store deler av Høyre ser muligheter i prosjektet. Arbeiderpartiet lokalt er delt. Opposisjonen er i veldig stor grad motstandere. På fylkesnivå har åtte av ni parti vedtak mot deponi for farlig avfall. Fram til mandag denne uka var det uklart om alle parti ville stille med representanter i debatten i Bjørnsonhuset. Mandag ettermiddag ble det bekreftet at dagens Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) stiller på vegne av Høyre. Han er tilhenger av prosjektet.


Folkemøte og politisk debatt om deponi for farleg uorganisk avfall på Raudsand

Sa først nei til deponi-debatt. No vil Høgre stille likevel

For Frp stiller statsråd Sylvi Listhaug. Møre og Romsdal Høgre ville først ikkje delta, men snudde og blir likevel med.


Deponisaka er ei stor og viktig sak for lokalsamfunnet. Ikke bare i Nye Molde kommune, men også for kommunene rundt, og interesser langs kysten. Det er en sak som vil påvirke lokalsamfunnet i mange år framover. Det er sjølsagt viktig med en åpen debatt. Derfor er det av stor betydning at alle politiske parti tar del i paneldebatten. Det vil synliggjøre forskjeller som er viktige for velgerne og belyse ulike sider ved saka. Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» fortjener ros for at de lager et bredt arrangement der det også åpnes for spørsmål fra salen.

Debatten i Bjørnsonhuset skal ledes av Lodve Solholm. Han er også styreleder i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» som har et klart og tydelig standpunkt i saka. Solholm sier til Romsdals Budstikke at han ikke har tenkt på dette som en problemstilling, og at han er trygg på at han skal lede debatten på en god måte. Solholm har lang erfaring som møteleder, men i denne saka er han samtidig en tydelig stemme for den ene sida. En debatt med harde fronter hadde vært tjent med en nøytral debattleder.