LEDER TIRSDAG 3. SEPTEMBER

Dyregod treffer noe i tida

Stort publikum: Dyregod-dagene i Gjemnes trekker publikum fra hele regionen. Over 500 frivillige er i sving i løpet av helga.  

Suksessen som er bygd skaper aktivitet og framtidstro for distriktsnæringene også utenom markedshelga.

Leder

Dyregod-dagene ble i helga arrangert på Batnfjordsøra for 11. gang. I løpet av åra har messa utviklet seg til å bli en av de aller viktigste møteplassene for distriktsnæringene i Midt-Norge. Med over 160 utstillere er det et bredt mangfold som presenteres. Dyregod er et prosjekt som har klart å bli en begivenhet som krysses av i kalenderen både i Nordmøre og Romsdal. Samtidig er messa et godt utstillingsvindu for mange mindre produsenter. I løpet av de siste åra har interessen for lokalprodusert mat økt.


– En knallhelg på Dyregod!

160 utstillere, tusenvis av besøkende, 350 dyr og 500 frivillige i aksjon på de ellevte Dyregod-dagene i Gjemnes.


En god martna har flere viktige funksjoner. Dyregod er en plass hvor mye kompetanse samles, samtidig er det en mønstring som bygger stolthet blant folk i næringa. I tillegg er det en sosial møteplass for folk i alle aldre. For Gjemnes kommune er Dyregod også en dugnad. Over 500 frivillige var i aksjon i løpet av helga. Bak Dyregod står organisasjonen SUS i Gjemnes. Suksessen som er bygd skaper aktivitet og framtidstro også utenom markedshelga. Uten bidrag fra de frivillige ville det vært svært vanskelig å gjøre et slikt løft.

Å drive næring i distriktene kan være ensomt. Derfor er det viktig å samle folk i fagklynger og på messer. I løpet av de siste åra har det blitt mer interesse for småskalaproduksjon. Det så man også rundt salgsbodene under Dyregod. Problemet for mange mindre produsenter er å gjøre produktene kjent for et større publikum. Når folk kan handle kjøtt, fisk og grønnsaker direkte fra produsenten øker også kompetansen om matproduksjon.

Dyregod-dagene har en artig historie. Det startet som en ambisiøs idé. I dag er det den største messa for distriktsnæringer i Midt-Norge. Arrangementet i seg sjøl er en kilde til inspirasjon. Kvaliteten på arrangementet gjør at det i dag er en robust messe som tåler at sola ikke skinner fra start til mål.