LEDER MANDAG 2. SEPTEMBER

Sjukehusbekymring over hele fylket

FÆRRE STILLINGER VED SJUKEHUSA: Styreleder Ingve Theodorsen og styret har stilt krav om å kutte kostnader i Helse Møre og Romsdal. Bekymringen sprer seg: Hva fører sparetiltakene til?   Foto: RICHARD NERGAARD

Hvor lenge skal styret tviholde på sjukehusa ikke skal ha stedlig ledelse?

Leder

Helsetjenestene til innbyggerne har havnet helt i skyggen av valgdebatten om bompenger og framtidige fjordkryssinger. Det er synd, for sjøl om sjukehusa er staten sitt ansvar, får det som skjer i spesialisthelsetjenesten store konsekvenser for kommunene.

Når pasienter skal ligge stadig kortere på sjukehus før de skrives ut og overføres til videre oppfølging i kommunene, har det stor innvirkning på hvordan kommunene er i stand til å ta imot utskrevne pasienter, for eksempel med korttidsplasser, rehabilitering og oppfølging. Helsetjenestene er dermed like mye lokalpolitikk som nasjonal politikk.

Bekymringene rundt det som skjer i Helse Møre og Romsdal har spredt seg til alle deler av fylket. Folk er usikker på hva helseforetakets skakkjørte økonomi får å si. Sist uke fikk ansatte ved sjukehusene i Molde, Ålesund og Kristiansund vite at det skal reduseres 31,4 årsverk ved intensiv- og akuttbehandlingen. Færre stillinger er en del av spareplanen der det i første omgang skal kuttes 130 årsverk det nærmeste året.

I Ålesund vedtok bystyret sist uke å sende et krast brev til ledelsen i Helse Midt-Norge. I brevet uttrykker bystyret bekymring for hva den dårlige økonomien har å si for Ålesund sjukehus og Volda sjukehus.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) mener den dårlige økonomien må få til følge at det nye fellessjukehuset på Hjelset må settes på vent, for Ålesund sjukehus har behov for omfattende renovering og opprusting. Ordføreren håper at strategien fra 2009, da Ålesund fikk helseministeren med på å bygge ny barneavdeling og utsette nytt sjukehus i Molde, skal lykkes en gang til.

Vi tar for gitt at dagens helseminister holder fast på rekkefølgen av nyinvesteringer, og ser at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal må bygges for å kunne drive helsetjenesten bedre.

Vi deler bekymringene mange har for hvordan nedskjæringene i bemanningen ved sjukehusa slår ut. Kritikken må styret i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge ta, for de har latt vanstyre av helsetjenestene i Møre og Romsdal pågå i altfor mange år. Hvor lenge har helseforetakets styre tenkt å tviholde på at det ikke skal være stedlig ledelse ved hvert sjukehus?