LEDER ONSDAG 28. AUGUST

Utvikler mennesker og forretningsideer

«Astero har gjennom flere tiår vært dyktige på utvikling, prosjektering, gjennomføring og inkludering. »

FEIRET JUBILEUM: I 50 år har Astero, tidligere Bergmoprodukter, vært en viktig kompetanseutviklingsbedrift i Romsdal.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Leder

Arbeid- og inkluderingsbedriften Astero i Molde feirer 50 år i år. Gjennom året er det lagt opp til ulike jubileumsaktiviteter. Sist fredag var det åpen dag og offisiell åpning av den nye bydelsparken på Bergmo. På mange måter oppsummerer dette også noe av arbeidet til en av Romsdals viktigste bedrifter.

Astero har gjennom flere tiår vært dyktige på utvikling, prosjektering, gjennomføring og inkludering. Resultatet har blitt en moderne kompetansevirksomhet som mange i nærmiljøet kan glede seg over.

Astero er en solid virksomhet som tar samfunnsansvar. Virksomheten er organisert som et aksjeselskap der eierne i hovedsak er offentlige. Den største aksjonere er Molde kommune, men alle kommunene i Romsdal har aksjer.

Virksomheten har en omsetning på om lag 100 millioner kroner. Gjennom Astero har mange mennesker fått en sjanse i yrkeslivet. Dette har bygd sjøltillit, verdier og kompetanse både for den enkelte og for samfunnet rundt. Grunntanken i virksomheten gir Astero et konkurransefortrinn.

Samtidig har man gjentatte ganger sett at dette er en virksomhet som kan konkurrere side om side med andre bedrifter i anbudskamper. Dette understreket også arbeidsminister Anniken Hauglie (H) da hun forrige uke besøkte jubilanten.

Gjennom 50 år har Astero hele tida sett etter nye muligheter og virksomhetsområder. Flere ganger har Astero blitt vist fram som et godt eksempel, også nasjonalt. I jubileumsavisa som selskapet laget til jubileet ble det henvist til mange eksempler på hvordan selskapet bidrar overfor enkeltpersoner og lokale virksomheter.

Nylig ble det inngått et samarbeid mellom Astero og Bunnpris om butikkdrift i krysset ved Fannestrandvegen og Kviltorpvegen. Denne typen samarbeid er spennende, og gir nye muligheter for begge selskap. Astero er et selskap som det blir spennende å følge videre.