LEDER TIRSDAG 27. AUGUST

Dårlig klima mellom Høyre og Frp

ULIK VEG: Anders Riise (Høyre) og Frank Sve (Frp) og er uenige i den sentrale saka i valgkampen. Striden om fjordkryssing kan stå i vegen for et borgelig samarbeid.  Foto: Olav Skjegstad

Striden om fjordkryssing kan stå i vegen for et borgerlig samarbeid

Leder

Debattklimaet i valgkampen i fylket er i ferd med å hardne til. En av de tydeligste konfliktene står mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Flere i Høyre er bekymret over utspillene til Fremskrittspartiets førstekandidat Frank Sve, spesielt i debatten om fjordkryssing.

På Nye Molde Høyre sin Facebook-side ble det fredag postet en videoblogg med ordfører Torgeir Dahl, som også er kandidat til fylkestinget. Der bruker Dahl sterke ord om debattformen til Sve. Posten på Facebook setter Sve sine utspill i sammenheng med mobbing. Dahl kritiserer samtidig media for å gi Sve sine utspill plass.

Ferske meningsmålinger viser at fire partier dominerer fylkespolitikken. Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er nesten jevnstore på målingene. Det store spørsmålet er hvem som kan samarbeide for å oppnå et flertall etter valget. Under valgdebatten på Syltemartnan ble partiene utfordret på dette.

I det offentlige ordskiftet har det vært høg temperatur mellom Høyre og Fremskrittspartiet. På direkte spørsmål svarer Frank Sve og Høyres førstekandidat Anders Riise at de ønsker seg et borgerlig samarbeid. Riise nyanserer sitt syn i dagens Romsdals Budstikke.

Høyre og Fremskrittspartiet har bokstavelig talt gjort ulikt vegvalg. For velgerne er spørsmålet om fjordkryssing en svært viktig sak. Frank Sve har flere ganger sagt at det er den viktigste saka i valgkampen. For velgerne blir det forvirrende når partiene i det ene øyeblikket åpenlyst krangler, for så i det neste å snakke om mulig samarbeid. Håndteringen av spørsmålet om kryssing av Romsdalsfjorden framstår i dag som en svært reell konflikt mellom de to partiene. Ordstriden mellom partienes profilerte politikere forsterker dette inntrykket.

Striden mellom Høyre og Fremskrittspartiet i sentrale saker på fylkesnivå har offentlig interesse. Det er også av offentlig interesse hvordan sentrale aktører omtaler hverandre i striden om fjordkryssing. En del av denne konflikten handler nettopp om hvilke ord partienes profilerte politikere velger å ta i bruk, og hvordan de fremmer sine standpunkt. For velgerne handler dette også om hvem som skal styre fylket de neste åra.