LEDER LØRDAG 24. AUGUST

Nytt eldretiltak tilspisser valgkampen

«Avgjørelsen om å legge eldreombudet til Ålesund, fyrer opp motsetningene.»

VALGTE ÅLESUND FRAMFOR KRISTIANSUND: Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug kunne fredag fortelle at et nasjonalt eldreombud vil bli etablert i Ålesund.  

Leder

Under valgkampturneen på Sunnmøre offentliggjorde eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) at regjeringa har bestemt at det nye nasjonale eldreombudet skal ha tilholdssted i Ålesund. Naturligvis høstet lokaliseringen applaus blant lokalpolitikere og fylkespolitikere på Sunnmøre, mens reaksjonene fra Nordmøre er stikk motsatt.

Eldre er langt fra like godt representert i kommunestyrer, fylkesting og Stortinget som yngre deler av befolkningen. På linje med at barn og unge har et barneombud som skal snakke deres interesser, er det logisk at eldre får et talerør som kan samordne og framføre eldres interesser. Regjeringa tok derfor en klok beslutning i fjor da den vedtok å opprette et nasjonalt eldreombud i løpet av 2019. Eldreombudet kommer til å befatte seg mye med hvordan helse- og omsorgstjenestene til eldre blir, både i den enkelte kommune og i spesialisthelsetjenesten.

Partiene jakter på saker som kan skaffe dem oppmerksomhet i valgkampen. Vi synes timingen med å lansere Ålesund som kontorsted for det nye, nasjonale eldreombudet midt under innspurten av valgkampen er ufin. Både fylkespolitikerne og lokalpolitikerne vet hvilke spenninger som river i Møre og Romsdal for tida. Avgjørelsen om å plassere eldreombudet i Ålesund fyrer opp under motsetningene, spesielt i delen av fylket som i dag har færrest statlige arbeidsplasser, nemlig Nordmøre. Pasientombudet for Møre og Romsdal er plassert i Kristiansund. Det ville ikke vært unaturlig om det nasjonale eldreombudet også ble plassert i Kristiansund, slik fylkeskommunen har ønsket.

Plasseringen av eldreombudet i Ålesund kommer til å gi en enda mer tilspisset valgkamp fram mot 9. september. For de fire regjeringspartiene blir det ikke enkelt å drive valgkamp på Nordmøre og snakke om utvikling av hele Møre og Romsdal. Fremskrittspartiets kandidat til å bli fylkesordfører, Frank Sve, stilte opp på bilde sammen med statsråd Listhaug og frontet plasseringen i Ålesund. Hvordan Sve skulle kunne bli en samlende ombudsmann for alle deler av Møre og Romsdal, fortoner seg som et mysterium.