Tryggere skoleveger bør få høgere prioritet

BEKYMRET: De siste ukene har Romsdals Budstikke omtalt flere bekymringsmeldinger knyttet til trafikk. Beboerne i Frænavegen jobber for tryggere krysningspunkt.   Foto: Bjørn Brunvoll

De mest sårbare trafikantene må prioriteres

Leder

Flere steder i distriktet er det beboere som kjemper for økt trafikksikkerhet. Bedre gangveger, sikre krysningspunkt og reduserte fartsgrenser er gjengangere. Over tid endrer trafikkbildet seg. Frænavegen i Molde har for eksempel fått en økning de siste åra.

Derfor bør Statens vegvesen ta beboernes bekymring på alvor. Langs denne vegen er det flere krysningspunkt som brukes av barn og foreldre på veg til skole, barnehager og idrettsanlegg. Analysere bør ligge til grunn for gode tiltak der de mest sårbare trafikanten prioriteres.

På mandag er det skolestart, 60 000 skolebarn skal ut på skolevegen for første gang. En trygg skoleveg er viktig for de yngste som nå skal få sitt første møte med skolen. En fersk undersøkelse fra NAF viser at 37 prosent opplever skolevegen i Møre og Romsdal som utrygg.

Trygg Trafikk i Møre og Romsdal oppfordrer flest mulig til å la bilen stå. Henting og levering av barn med bil sjenerer mye trafikk, og skaper lett uoversiktlige situasjoner. Få skoler er dimensjonert for at alle foreldre skal kjøre sitt barn til skolen. Samtidig er det naturlig at foreldre velger denne løsningen dersom skolevegen ikke oppleves som trygg.

Derfor bør man ta advarselen fra foreldreutvalg og skoleledelse på alvor samtidig som foreldre bør tenke gjennom sine valg og vaner.

Enkle tiltak virker i samband med skolestart. Politi bør ha en tydelig tilstedeværelse. Det skaper trygghet, samtidig som det virker forebyggende. På samme måte bør folk langs skolevegen se over eiendommen. Er det en hekk som ødelegger sikten ved et krysningspunkt kan dette tas tak i. Manglende kantstein bør meldes inn. NAF stiller gjerne opp som rådgiver i slike saker.

På lengre sikt må det imidlertid mer til. Dessverre er det slik at mindre oppgraderinger og vedlikehold blir skjøvet på mange steder. Et eksempel er Kviltorpvegen der man i flere år har ventet på forbedret gangfelt. Et tiltak som delvis er iverksatt denne sommeren.