Bynære områder er vekstvinnerne

VIL HA DEBATT: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Nationen at den politiske debatten i for liten grad handler om hvordan man skaper private arbeidsplasser.  Foto: Scanpix

De store byene, og kommunene som ligger rundt, er vinnerne når det gjelder vekst og sysselsetting.

Leder

Over tid har det vært en sentraliseringsbølge i Norge. En utvikling som strekker seg lenger tilbake enn sittende regjering. De store byene, og kommunene som ligger rundt er vinnerne når det gjelder vekst og sysselsetting. Ofte fokuseres det på hvordan offentlige arbeidsplasser påvirker vekst og sysselsetting. Artikkelserien «Den stille sentraliseringen» i Nationen viser at det også er et sterkt skille mellom by og land når det gjelder utvikling av private arbeidsplasser.

Dette bør utløse en debatt om mulige tiltak for å få en jevnere utvikling.

Nationen har sett spesielt på utviklinga i private arbeidsplasser i tidsperioden 2015–2018. Tallene som er hentet fra SSB er preget av nedgangen i oljebransjen. Dette gjør at kommuner som Molde, Stord, Haugesund og Kristiansund kommer dårlig ut.

Samtidig ser man at det er sterk vekst i private jobber på det sentrale Østlandet samt rundt Trondheim, Tromsø og Stavanger. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til avisa at han er bekymret for at den politiske debatten i for liten grad handler om hvordan man kan skape arbeidsplasser i privat sektor.

Samtidig kritiseres næringsministeren av opposisjonen for at regjeringa bygger ned distriktssatsingen.

Ordførerne i flere av de kommunene som sliter mest med å skape private arbeidsplasser etterlyser en tydeligere regjering. Både som mottiltak mot nedturer, som det man opplevde i oljenæringa. Men også i forhold til å skape større privat vekst.

Regjeringen varsler at de neste år vil legge fram en strategi for hvordan små og mellomstore bedrifter kan skape flere arbeidsplasser.

Røe Isaksen har rett når han oppfordrer kommunene til å gå i seg sjøl og se på hvordan de legger til rette for næringsvirksomhet. Samtidig bør han lytte til tilbakemeldingene fra ordførerne som har opplevd størst nedgang i sin kommune.

Et viktig bakteppe er at mange av de samme kommunene har tapt statlige årsverk de siste åra.