LEDER FREDAG 9. AUGUST

Unødig tungvint med Autopass

SAVNER KVITTERING: Ved betaler med Autopass på ferja får man ikke en kvittering som viser beløpet som er trukket. Praksisen blir en sak for kontrollutvalget i fylket. 

Det er viktig at oppstartsproblemer ikke får bli varig praksis.

Leder

Innføringen av nye betalingsløsninger for ferjer har ikke gått helt uten hinder. Hensikten med Autopass var å lage en enklere løsning for de reisende. Samtidig har løsningen noen mangler som skaper irritasjon. Et problem som mange har rapportert om er at man ikke får spesifisert kvittering ved bruk av Autopass-kortet om bord i ferja. Fjord 1 opplyser til Romsdals Budstikke at manglende beløp på kvitteringen skyldes ulike rabattnivå og at dette ikke er noe selskapet har kontroll over.

Ann-Kristin Sørvik (Sp) vil nå ta opp saka i Fylkets kontrollutvalg. Hun lurer på om den nye praksisen er lovlig, og peker på flere situasjoner der det kan oppstå feil. For å kontrollere hvor mye man er trukket må man gå inn på en digital konto hos Autopass etter reisa. Dette gjør at mindre feil som oppstår i kjøpssituasjonen ikke kan bli korrigert umiddelbart. Videre mener Sørvik at det er en svakhet at man ikke får opplyst hvor mye som er igjen på kortet etter bruk.


Sørvik (Sp) reagerer på mangelfull ferjekvittering

Sørvik (Sp) oppgitt over mangelfull ferjekvittering: – Rart om det er lovlig

Ann-Kristin Sørvik (Sp) stiller spørsmål ved at man ikke får sett hva man betaler på kvitteringene ved bruk av autopass på ferjene. Fjord 1 sier det er utenfor deres kontroll.


Innføring av nye tekniske løsninger krever omstilling av alle, og de kan ta tid å endre vaner Samtidig er det viktig at man gjør korrigerer dersom nye løsninger har åpenbare svakheter eller blir tungvinte i bruk. Fjord 1 opplyser at de svært gjerne skulle skrevet ut kvitteringer hvor det framkommer hvor mye som er betalt. Det er greit at denne saka nå blir tatt opp i kontrollutvalget. Forhåpentligvis vil det avklare praksisen, og kanskje også føre til at man ser en da en gang på om det er mulig å imøtekomme ønskene fra brukerne.

I en kommentar til artikkelen skriver logistikkprofessor Kai A. Olsen av ny teknologi ikke skal brukes for å gjøre livet vanskeligere for kundene. Ved innføring av nye system er det viktig at svakheter blir meldt inn, og at de ansvarlige ser om det er mulig å gjøre gode justeringer. Det framstår som underlig at det konkrete problemet som Sørvik melder inn ikke kan la seg løse. Det er viktig at oppstartsproblemer ikke får bli varig praksis.


– Håpløs innføring av nytt ferjekort

Rammer frivillige lag og organisasjoner.