LEDER ONSDAG 7. AUGUST

Vis varsomhet i verneverdige områder

Ulik oppfatning: Elsykkel klassifiseres i dag som motorisert ferdsel i nasjonalparkene. Turistnæringa reagerer på at de ikke kan tilby klimavennlige turer.   Foto: NTB Scanpix

Det er fornuftig å åpne for at elsykkel kan brukes på opparbeida stier. Samtidig er det viktig å skille mellom bynære områder og nasjonalparker.

Leder

Det har vært en kraftig økning i salg av elektriske sykler de siste åra. Elsykler bidrar til at flere kommer seg ut, og fører til mer klimavennlig transport. I løpet av de siste åra har reglene for motorisert ferdsel blitt endret mange steder. Dette innebærer blant annet at elsykler er lovlige på opparbeida stier og veger i de fleste tur- og utmarksområder. Det tror vi er riktig.

I sommer har det vært flere medieoppslag om at elsykler ikke er lov i verneområder. Dette innebærer at elsykkelen klassifiseres som motorisert ferdsel i nasjonalparker som Rondane og Dovrefjell. Turistnæringa har reagert på dette. En av årsakene er at de ønsker å tilby klimavennlige turer med elsykkel til turister. Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier at regjeringa nå ønsker å gjøre det lovlig å bruke elsykler i nasjonalparkene. Han presiser at det ikke er snakk om noe frislipp, mer en oppmyking av lovverket.

Det er fornuftig å åpne for at elsykkel kan brukes på opparbeida stier i marka. Samtidig er det viktig å skille mellom bynære turområder og nasjonalparker. Reiselivsnæringa nær nasjonalparkene har litt lett for å vise til hva som er lov andre steder. Det er en grunn til at enkelte områder er klassifisert som verneområder. Man bør vise ekstra varsomhet i disse områdene. For Rondane og Dovrefjell handler det ikke bare om motorisert ferdsel. Et viktig element er den totale belastningen på fjellet. Det er grunn til å tro at en oppmykning av lovverket vil føre til økt trafikk.

I marka er det hyppige konflikter mellom syklende og gående. Vi ser på debatten rundt elsykler i verneområder at mange av de sammen standpunktene dras opp. I det fleste turområder bør det være mulig å lage kjøreregler som tilfredsstiller begge sider. I verneområder må konsekvensene av økt trafikk vurderes nøye.