LEDER ONSDAG 31. JULI

Glemte sjukehusa å lære av feilene?

KRAFTIG KRITIKK: Helse Møre og Romsdal må sammen med Helse Midt-Norge tåle kraftig kritikk for å ha behandlet nedkjølte pasienter feil.  Foto: Bjørn Brunvoll

Pasientene skal være glad Helse-tilsynet følger med hva Helse Møre og Romsdal gjør.

Leder

Helsetilsynet gir Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital kraftig smekk over fingrene fordi nedkjølte pasienter ikke har vært sikret forsvarlig helsehjelp. Helseforetaket får også kritikk fra Helsetilsynet for at helsepersonell ikke er satt i stand til å overholde pålagte plikter. I praksis betyr det at Helse Møre og Romsdal ikke har hatt rutiner for å være trygg på at ansatte ved sjukehusa vet hva prosedyrene er når det kommer inn en nedkjølt pasient.

Bakgrunnen for kritikken fra Helsetilsynet var at en mann i februar 2018 ble funnet nedkjølt, og sendt til feil sjukehus. I februar i år ble ei kvinne funnet kraftig nedkjølt, og ved Molde sjukehus ble kvinna først erklært død, mens det viste seg at kvinna var i live. Ved de to nevnte tilfellene skulle pasientene vært sendt til St. Olavs hospital i Trondheim, der man har best utstyr for å gi pasienten best mulig helsehjelp.

Helsetilsynet har hatt øynene på Helse Møre og Romsdal etter den tragiske hendelsen i 2010, der to jenter mistet livet etter å ha falt i sjøen ved Karihola i Kristiansund. Også ved det tilfellet skulle pasientene vært sendt til St. Olavs hospital, ikke behandlet ved lokalsjukehus.

Helse Møre og Romsdal har beklaget måten pasientene fikk behandling på, og lovet at rutinene skal ettergås. Helse Midt-Norge var i sommer ute og fortalte at retningslinjene skal gjøres tydelige overfor sjukehusa. Det er ingen grunn til å tvile på at helseforetakene har retningslinjer, men det hjelper lite hvis ikke helseforetaket sørger for at alle ansatte som kommer i kontakt med nedkjølte pasienter som bringes til sjukehus, vet hvordan man skal håndtere pasientene. Det er ikke til å tro at Helse Møre og Romsdal ni år etter Karihola-ulykka har sviktet med å innprente regelverket og la ansatte få prøve ut retningslinjene ved praktisk øving. Feil skjer, og rutiner svikter, i mange virksomheter, men helsevesenet er spesielt ved at konsekvensene av feil kan være liv eller død. Dette er et lederansvar. Pasientene skal være glad Helsetilsynet følger med hva Helse Møre og Romsdal gjør. Flere påminnelser om å gå gjennom retningslinjene med de ansatte, må være helt unødvendig.