LEDER TIRSDAG 30. JULI

Høgskolen i Molde inne i positiv vekst

FLERE STUDENTER: Rektor Steinar Kristoffersen og direktør Gerd Marit Langøy ved Høgskolen i Molde får denne høsten flere studenter enn noe år tidligere.  Foto: PRIVAT

Høgskolen har aldri hatt bedre forutsetning for å gi studentene kvalitetsutdanning.

Leder

En av de positive nyhetene denne sommeren er søkertallene fra studenter som ønsker å ta utdanning ved Høgskolen i Molde. Når studieåret starter, kan Høgskolen i Molde vise til 314 flere studenter enn i fjor. Til sammen har 1.536 studenter fått ja på søknaden om studieplass ved denne høgskolen. Bak tallet ligger det en vekst som fortjener å bli løftet fram: Høgskolen i Molde en den av landets høgskoler som har fått nest størst økning i antall studieplasser fra 2019 til 2019: 110 flere studieplasser, som betyr 20 prosent økning. Når søkningen til skolen er så stor, viser det at skolen har truffet godt med studietilbudene. Høgskolen i Molde er motoren bak studietilbudene i Kristiansund, der særlig studiet i sjukepleie er populært. Mange helsearbeidere kan kombinere jobb med studier som strekker seg over fire år og ender med en bachelorgrad.

En oversikt fra Samordna opptak for landets 27 læresteder viser at det denne høsten er 3.272 færre søkere til studier enn samme tid i fjor. Samtidig er det opprettet 1.128 flere studieplasser. Studentene har aldri før hatt så mange studier å velge mellom innafor høgere utdanning som i år. Både den forrige og dagens regjering har satset på utdanning og kompetanse. I løpet av de siste ti åra har det blitt opprettet 10.000 flere studieplasser ved høgskolene og universitetene. Størst var veksten fra 2017 til 2018 da det ble nesten 2.000 flere studieplasser. Effekten er tydelig. Flere unge tar høgere utdanning. Det er positivt ettersom arbeidslivet etterspør stadig høgere kompetanse. Blant jentene velger seks av 10 å ta høgere utdanning. Blant guttene tar fire av 10 høgere utdanning.

Når Høgskolen i Molde får flere studenter, gir det ringvirkninger for hele regionen. Det mest åpenbare er at Molde som studentby blir mer robust; flere studenter krever at høgskolen trenger flere lærerkrefter, og at den faglige kvaliteten styrkes. Høgskolen i Molde blir bedre i stand til å lage gode studietilbud også i Kristiansund. For næringslivet vil et breiere studentmiljø være en attraktiv plass å rekruttere nye medarbeidere. Høgskolen har aldri hatt bedre forutsetninger for å gi studentene kvalitetsutdanning.