Leder:

Ja til roseprakt, nei til roseskatt

ROSEPRAKT: Molde skal fortsatt være byen som prydes av roser. Byen må ikke slakke av på omfanget av roseprakten.   Foto: RICHARD NERGAARD

Tar Selskabet for Molde bys vel utfordringen?

Leder

Skal Molde med stolthet kunne kalle seg «Rosenes by», må bybildet prydes av roser. Ikke noen enkelte roser, men hager og offentlige parkanlegg som i sommermånedene bugner av roser. Slik har det vært i mye over hundre år, og slik skal Molde kjennetegnes i tida som kommer.

Gartner Svein Haukebø mener at Molde ikke lenger lever opp til hederstittelen «Rosenes by». Gartneren har observert at der det tidligere var velfylte rosebed, er det enten skrint med roser eller så er rosebuskene erstattet med grasplen.

«Det er rosene som er vår identitet som by», sier Svein Haukebø i et intervju med Romsdals Budstikke. Gartneren foreslår at det opprettes et eget rosefond for å betale kostnadene når roser skal kjøpes inn til byens parker, torg og områder der folk ferdes. Stell og vedlikehold av roseparkene må være kommunens oppgave, mener Haukebø.

Molde trenger engasjerte patrioter som Svein Haukebø – personer som sørger for å løfte fram sider ved byens særpreg der vi andre har lett for å ta ting som en selvfølge. Molde har en tradisjon å ta vare på.

Byen har helt tilbake til da Bjørnstjerne Bjørnson omtalte Molde som Blomstenes by, og Nils Collet Vogt fulgte opp med å kalle Molde for «Rosenes by» på begynnelsen av 1900-tallet, vært assosiert med roseprakten alle kunne se og nyte. Vi er helt enig med gartner Haukebø når han mener Molde trenger flere roser, ikke færre.

Hvordan pengene skal skaffes for å kjøpe inn og stelle de mange rosebedene, er en annen sak. Vi er ikke tilhenger av å pålegge innbyggerne en tvungen roseskatt.

Et rosefond, derimot, der bedrifter og private kan yte et bidrag for å kjøpe inn roser som plantes på offentlige steder, virker å være en god idé. Roser steller ikke seg sjøl, og byens parkanlegg og sentrumsområder har Molde kommune ansvaret for.

Sjøl om Molde kommune har lovpålagte oppgaver å bruke penger på, må det finnes plass til stell av rosebed og parker. Et spleiselag der private og næringslivet sørger for penger til innkjøp av roser, mens kommunen sørger for faglig stell av roseplantene og bedene, kan være løsningen.

Haukebøs idé bør følges opp. Tar Selskabet for Molde bys vel utfordringen med å starte et rosefond?