LEDER TORSDAG 18. JULI

Krevende arbeid med store saker

«En klar økning i grov vold og betydelig flere seksuallovbrudd.»

Tar tid og ressurser: Politiet bruker store ressurser på krevende saker, som alvorlige voldshendelser og seksualovergrep.   Foto: Scanpix

Leder

En ny rapport viser at politiet bruker en tredel av alle sine ressurser på under tre prosent av sakene de arbeider med. Det er de store sakene, som alvorlige voldshendelser og seksuelle overgrep, som er så ressurskrevende for politiet.

I rapporten fra Politidirektoratet, heter det at de siste åra har vært en klar økning i grov vold og betydelig flere seksuallovbrudd. Politiets rapport viser at de mangler både kompetanse og kapasitet til å møte denne kriminalitetsutviklinga.

– De store og kompliserte sakene krever så ufattelig mye av politiets arbeide, både i etterforskning og påtalesporet. Det må vi selvfølgelig gjøre noe med. Det viktigste vi kan gjøre er å se om vi kan ha et regelverk som gjør det enklere og lurere å jobbe med slike saker, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet, til NRK.

Ifølge Kripos øker omfanget av seksuelle overgrep mot barn. Politiet mener at internett og sosiale medier har gitt stadig flere muligheter til personer som ønsker å produsere og dele nettovergrep.

En nylig dom på Østlandet viser hvor omfattende slike saker kan være. Nedre Romerike tingrett fant en mann skyldig i en rekke overgrep mot i alt 270 unge gutter. De aller fleste overgrepene skal ha skjedd over nett. Fengselsstraffen på 16 år var i samsvar med aktor påstand, og ble ikke anket.

Rapporten fra Politidirektoratet er til bekymring, når vi samtidig ser hvor mange som blir berørt av alvorlig kriminalitet som overgrep. Det er viktig at politiet fortsetter innsatsen for å avdekke overgrep via nett.

Nærpolitireformen skulle styrke og spisse en etterforskning som krever høg teknisk kunnskap og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Det arbeidet må holde fram.