LEDER TIRSDAG 9. JULI

Atlanterhavsvegen er en attraksjon

Jubileum: Søndag var det 30 år siden Atlanterhavsvegen ble offisielt åpnet. Romsdals Budstikke møtte denne gjengen fra Beijing på jubileumsdagen Foto: Rigmor Sjaastad Hagen 

Atlanterhavsvegen er viktig for hele regionen, og for samspillet mellom byene Molde og Kristiansund.

Leder

I helga var det 30 år siden Atlanterhavsvegen ble offisielt åpnet. Vegen erstattet den gang ferjesambandet mellom Ørjavik og Tøvik. Vegen knytter kommunene Averøy og Eide sammen. Fram til 1999 var vegen bompengefinansiert. I 1999 ble bommen revet, fem år før tida. Vegen gir mange mulighet til å komme tett på naturen og havet. Dette har gjort at den helt siden åpningen har blitt sett på som en turistattraksjon.

Atlanterhavsvegen har blitt verdifull for både Romsdal og Nordmøre. Hvert år kommer tusenvis av turister til vårt område. For mange er det opprinnelige strekket på 8274 meter den største attraksjonen. Samtidig har man vært flinke til å utvikle vegen. I 2012 fikk vegen status som Nasjonal turistveg, da ble også strekninga fra Bud til Vevang inkludert i turistvegen. I løpet av de seinere åra har man utviklet flere utsiktspunkt og attraksjoner langs vegen. Den største enkeltinvesteringen er svevestien ved Eldshusøya.


30 år siden åpningen av Atlanterhavsvegen

30 år siden åpningen av Atlanterhavsvegen: – Det er utrolig vakker natur her. Mitt førstevalg!

Sha Lang Shan (9) og Sha Lang Ci (7) fra Beijing besøkte Atlanterhavsvegen sammen med foreldre og besteforeldre søndag, på dagen 30 år etter at vegen åpnet.


I samband med jubileet var Romsdals Budstikke i helga på Atlanterhavsvegen og snakket med tilreisende turister. Vi møtte mennesker som viser livet på denne flotte vegstrekningen. Det var turister som kom fra Kina side om side med fiskere og fiskebrua. Bobilene er fast innslag på parkeringsplassene. Samtidig har Atlanterhavsvegen en viktig hverdagsfunksjon for innbyggere og næringsliv i vårt fylke.

De siste åra har Atlanterhavsvegen i økende grad fått internasjonal oppmerksomhet. Årlig er det store reklameproduksjoner. Det hele toppet seg med innspilling av scener til den neste James Bond-filmen. Det er grunn til å tro at turistverdien til Atlanterhavsvegen bare vil øke i framtida. Det er viktig for hele regionen, og for samspillet mellom byene Molde og Kristiansund.


To veier i fylket på eksklusiv internasjonal liste

CNN har laget liste på de ti mest uforglemmelige veistrekkene i verden. To av dem ligger i Møre og Romsdal.